Tukea kirjan käyttöön

Oppikirja koostuu kymmenestä aihekokonaisuudesta. Jokaisessa kokonaisuudessa on sama rakenne, jossa edetään väritasoin. Tekstit tutustuttavat oppilaat aihekokonaisuuden perussanastoon ja kielitiedon perusrakenteisiin. Oppilaat tutustuvat myös oppiaineiden sanastoon ja suomalaiseen tapakulttuuriin. Opiskeltavat sanat otetaan heti käyttöön selkeiden ja lyhyiden dialogien ja kertomusten avulla. Oppilas saa näin käyttöönsä sanastoa ja lauseita omien elämäntilanteidensa käsittelemiseen.

Kuvitukseen on kiinnitetty erityistä huomiota. Se tukee oppimista ja sen avulla lukutaidotonkin oppilas pääsee kielenoppimisen alkuun. Kunkin jakson aloitusaukeama on aihealueen perussanaston oppimisaukeama. Aukeamaa luetaan nimeämällä kuvat ja sanat sekä tarkastelemalla keskuskuvaa. Opettajan kannattaa käyttää runsaasti aikaa aloitusaukeamaan, sillä kuvanlukutaito kehittää ajattelutaitoja ja kielen oppimista. Kuvitus auttaa lasta myös muistamaan opitun.

Kaikkiin kokonaisuuksiin on tehty monipuolisia harjoituksia eri-ikäisten ja eri taitotasoilla etenevien oppilaiden opiskelun tarpeisiin.

Eka suomen jokaisen aihepiirin lopussa on arvoitus ja runoja, joita on tarkoitus myös opetella ulkoa. Lisää arvoituksia ja runovinkkejä löytyy opettajan materiaalista. Lisäksi on valittu kolme nuorten kirjaa, joista on otettu lyhyitä lainauksia kustakin aihepiiristä. Lainaukset on tarkoitettu vanhimmille oppilaille helpottamaan kynnystä tutustua suomenkieliseen kirjallisuuteen. Luokan taitojen mukaan jonkun kirjoista voi valita kokonaan luettavaksi.

Liite