1.2 Keskustelua perheestä

1.2 Дружная семья – что это?

А.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 
Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

Б.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 
Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. perhe

1. семья

2. родители

2. vanhemmat

3. erota (inf. ja yks. 3.)

3. разводиться ( он разводится )

4. жениться ( он женится )

4. mennä naimisiin (mies)

5. mennä naimisiin (nainen) (inf. ja yks. 3.)

5. выходить замуж (она выходит замуж)

6. в одиночку

6. yksin

7. avioero

7. развод

8. рождаемость

8. syntyvyys

9. laskea (inf. ja yks. 3.)

9. снижаться (снижается)

10. образование

10. koulutus

11. aikuinen

11. взрослый

12. предпочитать (он предпочитает)

12. pitää parempana (inf. ja yks. 3.)

13. aika ajoin

13. время от времени

14. ни времени, ни денег

14. ei aikaa eikä rahaa

15. hajoaminen

15. разрушение

16. кризис

16. kriisi

17. yhteiskunta

17. общество

18. отцовство

18. isyys

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

1. Monet vanhemmat eroavat.

1. Многие родители разводятся.

2. Наташа выходит замуж.

2. Natasha menee naimisiin.

3. Mikko menee naimisiin.

3. Микко женится.

4. Некоторые люди живут в одиночку.

4. Jotkut ihmiset asuvat yksin.

5. Nuoret ihmiset haluavat ensin saada koulutuksen.

5. Молодые люди хотят получить образование.

6. Иногда взрослые не хотят иметь детей.

6. Joskus aikuiset eivät halua lapsia.

7. Joidenkin ihmisten mielestä on parempi elää itselleen.

7. Некоторые люди предпочитают жить для себя.

8. На это у меня нет ни времени, ни денег.

8. Siihen minulla ei ole aikaa eikä rahaa.

9. Aika ajoin sanotaan, että yhteiskunnassa on kriisi.

9. Время от времени говорят, что в обществе кризис.

10. Разрушение семьи – это не кризис.

10. Perheen hajoaminen ei ole kriisi.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.