1.4 Keskustelua mainoksista

1. 4 Реклама на счастье

А.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

Б.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. mainos

1. реклама

2. рекламодатель

2. mainostaja

3. luvata

3. обещать

4. оказываться (я оказываюсь)

4. osoittautua ( inf . ja yks . 1.)

5. tiedottaa ( inf . ja yks . 1.)

5. информировать (я информирую)

6. предлагать (я предлагаю)

6. ehdottaa ( inf . ja yks . 1.)

7. mainosfilmi

7. рекламный ролик

8. использовать (я использую)

8. käyttää (inf. ja yks. 1.)

9. vaikuttaa meihin (inf. ja yks. 1.)

9. влиять на нас ( я влияю )

10. жертва

10. uhri

11. painaa mieleensä

11. запомнить

12. моментально

12. hetkessä

13. mainostaa (inf. ja yks. 1.)

13. рекламировать ( я рекламирую )

14. с помощью

14. avulla

15. sen lisäksi

15. кроме того

16. от природы

16. luonnostaan

17. loppujen lopuksi

17. в конце концов

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

1. Mainostajat lupaavat helppoa elämää.

1. Рекламодатели обещают лёгкую жизнь.

2. Реклама информирует нас о наших проблемах.

2. Mainos kertoo (tiedottaa) meille ongelmistamme.

3. Mainosfilmeissä on paljon positiivista.

3. В рекламных роликах много позитивного.

4. Реклама действует на нас, как гипноз.

4. Mainos vaikuttaa meihin hypnoosin tavoin.

5. Teineistä tulee usein mainoksen uhreja.

5. Подростки часто становятся жертвами рекламы.

6. От природы дети очень любопытны.

6. Lapset ovat luonnostaan erittäin uteliaita.

7. Mainokset ja tosielämä eivät ole sama asia.

7. Реклама и реальная жизнь – это не одно и то же.

8. Кроме того, есть и другие способы стать сильным.

8. Sen lisäksi on muitakin tapoja tulla voimakkaaksi.

9. Loppujen lopuksi kuka tahansa meistä haluaa olla onnellinen.

9. В конце концов, любой из нас хочет быть счастливым.

10 Ничего нет проще!

10. Ei ole mitään yksinkertaisempaa!

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.