2.1 Keskustelua matkailusta

2.1 От Камчатки до Карелии . Где сейчас любят отдыхать россияне?

А .
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 
Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

Б .
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 
Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. luonto

1. природа

2. регион/область

2. alue

3. turismin muoto

3. вид туризма

4. в зависимости от

4. riippuen jstn

5. massaturismi

5. массовый туризм

6. снаряжение

6. varusteet

7. ottaa vuokralle ( inf . ja yks . 1.)

7. взять на прокат (я возьму)

8. привлекать (я привлекаю)

8. vetää puoleensa (inf. ja yks. 1.)

9. tapahtuma

9. событие

10. посетить (я посещу)

10. vierailla ( inf . ja yks . 1.)

11. kehitty ä ( inf . ja yks . 1.)

11. развиваться (я развиваюсь)

12. обслуживание/сервис/услуга

12. palvelu

13. aika paljon

13. довольно много

14. великолепный

14. loistava , upea

15. meriristeily

15. морской круиз

16. организовать (я организую)

16. järjestää ( inf . ja yks . 1.)

17. enemmist ö

17. большинство

18. групповой тур

18. ryhmämatka

19. ohjelman mukaan

19. по программе

20 длиться (это длится)

20. kestää ( inf . ja yks . 3.)

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

1. Komin metsät, Baikal-järvi, Kamchatkan tulivuoret, Altain kultavuoret ja Kaukaasia ovat luontokohteita.

1. Леса Коми, озеро Байкал, вулканы Камчатки, Золотые Алтайские горы и Кавказ – это природные объекты.

2. Поездка на Камчатку стоит от 550 до 2500 долларов в зависимости от туроператора.

2. Matka Kamchatkalle maksaa 550 2500 dollariin riippuen matkanjärjestäjästä.

3. Varusteet voi ottaa vuokralle.

3. Снаряжение можно взять на прокат.

4. Интересные события привлекают туристов.

4. Mielenkiintoiset tapahtumat vetävät turisteja puoleensa.

5. Karjalassa on upea luonto.

5. В Карелии великолепная природа.

6. Морские круизы организуют в Мурманске и Архангельске.

6. Meriristeilyjä järjestetään Murmanskissa ja Arkangelissa.

7. Enemmistö venäläisistä pitää enemmän ryhmämatkoista.

7. Большинство россиян предпочитает групповые туры.

8. Полёт на воздушном шаре длится три часа.

8. Kuumailmapallolento kestää kolme tuntia.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.