2.4 Sanastoharjoitus animesta

2.4 Анимэ в России

А .
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

Б .
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. piirrosfilmi

1. мультфильм

2. образ жизни

2. elämäntapa

3. animaatio

3. мультипликация, анимация

4. появиться ( я появлюсь)

4. ilmestyä (inf. ja yks. 1.)

5. versio

5. версия

6. среди + Gen.

6. keskuudessa

7. roolipeli

7. ролевая игра

8. сюжет

8. juoni

9. jakaa ( inf . ja yks . 3.)

9. делить (я делю)

10. главный герой

10. päähenkilö

11. päinvastoin

11. наоборот

12. комплекс

12. kompleksi, ongelma

13. luoda ( inf . ja yks . 1.)

13. создать (я создаю)

14. идеал

14. ihanne

15. erottautua jstk (inf. ja yks. 1.)

15. отличаться от (я отличаюсь)

16. художник-мультипликатор

16. piirrosfilmien kuvaaja

17. piirrosfilmisarja

17. мультсериал

18. количество

18. määrä

19. luonnollisuus

19. естественность

20. событие

20. tapahtuma

21. tausta

21. фон

22. кадр

22. kuva, otos

Vaihtakaa papereita. Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita. Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

1. Minulle anime on elämäntapa.

1. Для меня аниме – это образ жизни.

2. Первый японский мультфильм появился в 70-е годы.

2. Ensimmäinen japanilainen piirrosfilmi ilmestyi 70-luvulla.

3. Anime on suosittu nuorten keskuudessa Venäjällä.

3. Анимэ пользуются популярностью среди молодых людей в России.

4. Анимэ делят на мужские и женские.

4. Anime jaetaan miesten ja naisten piirrosfilmeiksi.

5. Naisten piirrosfilmeissä kaikki on nurinkurisesti.

5. В женских мультфильмах всё наоборот.

6. Тоже ещё один японский комплекс?

6. Onko tämä taas yksi japanilainen kompleksi?

7. Japanilaiset loivat sankareita, jotka ovat amerikkalaisen suurisilmäisen hiirenpoikasen näköisiä.

7. Японцы создавали героев, похожих на глазастого американского мышонка.

8. Маленький нос – это японский идеал красоты.

8. Pieni nenä on japanilainen kauneusihanne.

9. Japanilaiset piirrosfilmit ovat erilaisia kuin venäläiset.

9. Японские мультфильмы отличаются от русских.

10. В японских мультфильмах главное – это сюжет, события и детальный фон.

10. Japanilaisissa piirrosfilmeissä tärkeintä on juoni, tapahtumat ja yksityiskohtainen tausta.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.