3.2 Sanastoharjoitus ammateista

3.2 Специалисты разного профиля

А .
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa. 

Б .
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. tuottaja

1. продюсер

2. высшая профессиональная школа

2. ammattikorkeakoulu

3. ala, alue

3. сфера

4. важные люди

4. tärkeät ihmiset

5. työkokemus

5. трудовой опыт

6. приобретать

6. hankkia

7. välttämätön

7. необходимый

8 современный танец

8. nykytanssi

9.  ammattilainen

9. профессиональный

10. перспективы (планы)

10. suunnitelmat

11. valmentaja

11. тренер

12. окончание учёбы

12. valmistuminen

13. työpaikka

13. рабочее место

14. учитель физкультуры

14. liikunnanopettaja

15. työllistyä (inf. + 1. pers.)

15. (трудо)устроиться (я устроюсь)

16. временная работа

16. tilapäinen työ

17. pysyvä työpaikka

17. постоянное место работы

18. сельское хозяйство

18. maatalous

19. etsiä (inf. + 1. pers.)

19. искать (я ищу)

20. предпринимательский дух

20. yrittäjähenki

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

1. luoda suhteita tärkeiden ihmisten kanssa

1. заводить связи с важными людьми

2. приобретать необходимый трудовой опыт

2. hankkia välttämätön työkokemus

3. Suvilla on loistavat suunnitelmat

3. у Суви прекрасные перспективы

4. по специальности тренера

4. valmentajaksi

5. valmistumisen jälkeen

5. по окончании учёбы

6. если хочешь устроиться на работу (если хочешь трудоустроиться)

6. jos haluat työllistyä

7. hän tiesi, millainen ammatti se on

7. он знал, что это за профессия

8. ему не нужно было долго искать работу

8. hänen ei tarvinnut etsiä työtä kauan

9. yrittäjähenki tuo hänelle menestystä

9. предпринимательский дух принесёт ему успех

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita. 
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.