3.2 Sanastoharjoitus venäjän kielestä

3.2 Зачем изучать русский язык

А .
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi.   

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

Б .
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi. 

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. loistavat mahdollisuudet

1. прекрасные возможности

2. найти работу (я найду)

2. saada työtä (inf. + 1. pers.)

3. kaupallinen koulutus

3. коммерческое образование

4. торговый партнёр

4. kauppakumppani

5. suomen ja venäjän kielten taito

5. знание русского и финского языков

6. относиться к (я отношусь)

6. kuulua jhk (inf. + 1. pers.)

7. korkeasti kehittynyt

7. высокоразвитый

8. экономика

8. talous

9. laatu

9. качество

10. продукция

10. tuotanto, tuotteet

11. olla yhteistyössä (inf. + 1. pers.)

11. сотрудничать (я сотрудничаю)

12. вовремя

12. ajoissa

13. toimittaa (inf. + 1. pers.)

13. поставлять (я поставляю)

14. строительные материалы

14. rakennusmateriaalit

15. elintarvikkeet

15. продукты питания

16. экспорт

16. vienti

17. tuotanto (teollisuus)

17. производство

18. в настоящий момент

18. nykyhetkellä

19. betoni

19. бетон

20. российско-финское сотрудничество

20. suomalais-venäläinen yhteistyö

21. alue

21. территория (область, сфера)

22. завод

22. tehdas

23. viime vuosina

23. в последние годы

24. нефть

24. öljy

25. öljytuotteet

25. нефтепродукты

26. природный газ

26. luonnonkaasu

27. jokavuotinen

27. ежегодный

28. ценить

28. arvostaa

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

1. Minulla on loistavat mahdollisuudet löytää mielenkiintoista työtä.

1. У меня прекрасные возможности найти интересную работу.

2. Россия является торговым партнёром Финляндии.

2. Venäjän on Suomen kauppakumppani.

3. kontaktit kasvavat

3. контакты растут

4. высокоразвитая экономика

4. korkeasti kehittynyt talous

5. suomalaisten tuotteiden laatu

5. качество финской продукции

6. сотрудничать с российской фирмой

6. olla yhteistyössä venäläisen firman kassa

7. Suomalaiset tekevät kaiken oikein sekä ajoissa.

7. Финны всё делают правильно и вовремя.

8. Финские предприятия поставляют в Россию строительные материалы.

8. Suomalaiset yritykset toimittavat Venäjälle rakennusmateriaaleja.

9. (käydä) tehdä vientikauppaa

9. заниматься экспортом

10. заниматься строительством

10. rakentaa

11. Suomalainen firma rakentaa tehtaan.

11. Финская фирма строит завод.

12. Россия поставляет в Финляндию нефть, природный газ, электроэнергию и нефтепродукты.

12. Venäjä toimittaa Suomeen öljyä, luonnonkaasua, sähköenergiaa sekä öljytuotteita.

13. Viime aikoina turismi on kasvanut. (Huom! preesens)

13. В последнее время туризм растёт.

Vaihtakaa papereita .
Harjoitelkaa sanoja niin kauan , ett ä osaatte ne .

Vaihtakaa papereita .
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.