4.1A Keskustelu

Добро пожаловать в Финляндию!

А.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi.

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

Б.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi.

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. в последние годы

1. viime vuosina

2. silloin

2. тогда (в то время)

3. двадцатый век

3. 1900-luku

4. 1800-luku

4. девятнадцатый век

5. в девятнадцатом веке

5. 1800-luvulla

6. 1700-luvulla

6. в восемнадцатом веке

7. во время революции

7. vallankumouksen aikana

8. toisen maailman sodan aikana

8. во время Второй мировой войны

9. в тысяча восемьсот восьмидесятом году

9. vuonna 1880

10. vuonna 2010

10. в две тысячи девятом году

11. позже

11. myöhemmin

12. ennen sitä

12. до этого

13. в течение года

13. vuoden aikana

14. kolmen vuoden aikana

14. в течение трёх лет

15. с тысяча девятьсот семнадцатого года

15. alkaen vuodesta 1917

16. alkaen vuodesta 2008

16. с две тысячи восьмого года

17. к две тысячи десятому году

17.vuoteen 2010 mennessä

18. vuoteen 1910 mennessä

18. к тысяча девятьсот десятому году

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.