4.1B Keskustelu

За работой в Россию

А.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi.

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

Б.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi.

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. население Финляндии

1. Suomen väestö

2. työvoimapula

2. дефицит рабочей силы

3. трудоспособные люди

3. työkykyiset ihmiset

4. rakennusmiehet

4. строители

5. приехать с семьёй

5. saapua perheensä kanssa

6. Ulkoministeriö

6. Министерство иностранных дел

7. эксперт, специалист

asiantuntija

8. toinen vaihtoehto

8.другой вариант

9. специальное разрешение

9. erikoislupa

10. venäläiset viranomaiset

10. российские власти

11. стихийный процесс

11. säätelemätön asia (prosessi)

12. luonnonvarat

12. природные ресурсы

13. в возрасте 18 лет

13. 18-ikäisenä (iässä)

14. elämän olosuhteet

14. условия жизни

15. граница

15. raja

16. talouskriisi

16. экономический кризис

17. Афганистан

17. Afganistan

18. Iran

18.Иран

19. Сербия

19. Serbia

20. Montenegro

20. Черногория

21. Египет

21. Egypti

22. Jemen

22. Йемен

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.