6.5B Keskustelu

6.5Б. Сплю и вижу

А.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi.

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

Б.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi.

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. химический элемент

1. alkuaine

2. tiedemies

2. учёный

3. в этой ситуации

3. tässä tilanteessa

4. metallurgia

4. металлургия

5. нефтедобыча

5. öljyn pumppaaminen

6. meteorologia

6. метеорология

7. агрономия

7. agronomia, maataloustiede

8. yhteys

8. связь

9. материалы и факты

9. materiaalit ja faktat

10. on olemassa

10. существует

11. приблизительно

11. noin, suunnilleen

12. millä periaatteella

12. по какому принципу

13. единая система

13. yhtenäinen järjestelmä

14. käyntikortti

14. визитная карточка

15. мне пришла мысль, что…

15. sain ajatuksen, että

16. symbooli

16. символ

17. атомный вес

17. atomimassa

18. rivissä

18. в ряду

19. в логичном виде

19. loogisesti

20. taulukossa

20. в таблице

21. идеальный

21. ihanteellinen

22. nero

22. гений

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.