6.5C Keskustelu

С русским акцентом

А.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi.

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

Б.
Tulkitse suomenkieliset sanat venäjäksi.

Parisi tarkistaa ja korjaa tarvittaessa.

1. учёный

1. tiedemies

2. varakkaat ihmiset

2. состоятельные люди

3. он владеет заводом

3. hän omistaa tehtaan

4. ensimmäinen puhelin ilmestyi

4. первый телефон появился

5. я интересуюсь этим

5. olen kiinnostunut siitä

6. Kuka keksi radion?

6. Кто изобрёл радио?

7. это не входит в мои планы

7. se ei kuulu suunnitelmaani

8. oletan, että tiedät sen

8. я полагаю, ты это знаешь

9. у меня есть рекомендации

9. minulla on suositukset

10. uutuus

10. новшество, новинка

11. меня взяли на работу

11. minut otettiin töihin

12. hän puhuu korostuksella

12. он говорит с акцентом

13. я предлагаю свои услуги

13. tarjoan palveluitani

14. työskennellä sihteerinä

14. работать в качестве секретаря

15. я был(а) счастлив(а)

15. olin onnellinen

16. ajattelutapa

16. образ мышления

17. он работает по своей специальности

17. hän työskentelee omalla alalla (koulutuksen mukaisesti)

18. en halua olla tekemisissä sellaisten ihmisten kanssa

18. я не иметь дело с такими людьми

19. Анна перешла в другую школу

19. Anna siirtyi toiseen kouluun

20. työryhmä

20. рабочая группа

21. мы разработали проект

21. kehitimme projektin

22. teollisuus

22. промышленность

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.

Vaihtakaa papereita.
Harjoitelkaa sanoja niin kauan, että osaatte ne.