Estrellas 1

Estrellas 1 -oppikirja ja -harjoituskirja sisältää noin puolet yläkoulun espanjan A-kielen vuosiviikkotuntimäärästä.

Oppikirjan rakenne

Estrellas 1 -oppikirja jakaantuu 11 lukuun. Jokaisessa luvussa on samana toistuva rakenne:

  • Rompehielos-sivulla virittäydytään aiheeseen helpohkon sanaston ja helppojen keskustelujen avulla.
  • Vocabulario-sivulla opiskellaan aktiivisesti uuden tekstin sanastoa etukäteen.
  • Texto-aukeamalla pääosissa ovat Suomessa asuvat espanjankieliset nuoret.
  • Hablamos-aukeamalla laajennetaan sanavarastoa aiheeseen liittyvän sanaston ja suullisten harjoitusten avulla. 
  • Informativo-aukeamilla on ylöspäin eriyttäviä luetunymmärtämistekstejä eri tekstilajeista. Sanastot ovat kirjan lopussa omana Informativo-sanastonaan.

Oppikirjan alussa olevia juuri espanjan kieleen keskittyviä opiskeluvinkkejä voi hyödyntää opetuksessa. Kirjan lopussa on juhlaosio, jossa esitellään joitakin tyypillisimpiä espanjalaisia juhlaperinteitä pääosin kuvien avulla. Aakkosellisten sanastojen lisäksi kirjan lopussa on teemasanastoja (mm. lukusanat, aakkoset).

Oppikirjan etusisäkansissa on Espanjan kartta, johon on merkitty itsehallintoalueet ja niiden pääkaupungit sekä joitakin väkiluvultaan suurimpia kaupunkeja. Takasisäkannessa on espanjankielisen Amerikan kartta.

Harjoituskirjan rakenne

Harjoituskirjassa on myös samana toistuva rakenne. Luvut sisältävät luetunymmärtämis- ja sanastoharjoituksia, erilaisia suullisia harjoituksia, kielitieto- ja rakenneharjoituksia sekä toiminnallisia harjoituksia. Luvun lopussa on kootusti kuunteluharjoitukset ja oma sivunsa itsearvioinnille. Itsearvioinnissa on otettu huomioon myös tuntityöskentely.

Kertaavia kielitietoasioita harjoitellaan ¿Te acuerdas? -kohdissa ja uutta kielitietoa Gramáticassa. Harjoituskirjan lopussa on kootusti kaikki kirjassa esiintyvät kielitietoasiat.

Estrellas kuvituskuva