Unidad 1: Así soy yo

Tiivistelmä

Oppikirjan ensimmäisessä luvussa päähenkilöt Ceci, Jorge, Miguel ja Venla esittäytyvät ja kertovat harrastuksistaan. Kielitiedossa kerrataan jo opittuja asioita, kuten:

  • sanojen suku ja luku
  • säännöllisten verbien taivutus
  • ser- ja estar-verbit
  • aakkoset
  • prepositioita ja ajan ilmauksia
  • yhdyssanat.