Unidad 10: ¡Ya no queda mucho!

Tiivistelmä

Jorge ja Miguel ovat lähdössä Espanjan Andalusiaan. He pakkaavat ja suunnittelevat matkaansa. Luvun pääteemoina onkin matkan suunnittelu. Sanavarasto karttuu matkustussanastolla ja kulkuneuvoilla.

Kielitieto sisältää:

  • preferir- ja soler-verbit
  • tener-verbin käyttöä
  • datiivi- ja objektipronomini yhdessä.