Unidad 2: Se acabó el verano

Tiivistelmä

Kirjan päähenkilöt tapaavat toisensa ensimmäisenä koulupäivänä loman jälkeen. Pian he huomaavat, että kaikilla on jokin yhteys espanjankieliseen maailmaan, minkä vuoksi he kaikki puhuvat keskenään espanjaa.
Luvun teemoina ovat luonteen ja ulkonäön kuvailu sekä perheestä ja kavereista kertominen. Aihesisältönä käsitellään lisäksi sukulaisuussanat, maat ja kansalaisuudet sekä kielet.

Kielitieto sisältää:

  • omistuspronominit
  • demonstratiivipronominit
  • adjektiivit
  • tener- ja ir-verbit
  • tener-ilmauksia
  • datiivipronominit
  • gustar-verbin käyttöä.