Unidad 6: Gastando la paga

Tiivistelmä

Päähenkilöt ovat ostoksilla vaatekaupassa. Vaatekaupassa asiointi on luvun pääteema ja vaatesanastoa laajennetaan esittelemällä mm. materiaalit.

Kielitieto sisältää:

  • datiiviverbit
  • objektipronominien käyttöä
  • adjektiivien vertailua.

Adjektiivien vertailussa harjoitellaan sekä säännöllinen että epäsäännöllinen vertailu.