Estrellas 2

Estrellas 2 -oppikirja ja -harjoituskirja sisältää noin puolet yläkoulun espanjan A-kielen vuosiviikkotuntimäärästä. 

Oppikirjan rakenne 

Estrellas 2 -oppikirja jakaantuu 10 lukuun. Jokaisessa luvussa on samanlainen rakenne: 

  • Rompehielos-sivulla virittäydytään aiheeseen tutun sanaston ja helppojen keskustelujen avulla. 
  • Vocabulario-sivulla opiskellaan aktiivisesti uuden tekstin sanastoa etukäteen. 
  • Texto-aukeaman pääosissa ovat Suomessa asuvat espanjankieliset nuoret tai aiheeseen muuten liittyvät erilaiset tekstityypit. 
  • Hablamos-aukeamilla laajennetaan sanavarastoa aiheeseen liittyvän sanaston ja suullisten harjoitusten avulla. 
  • Informativo-aukeamilla on ylöspäin eriyttäviä tekstejä eri tekstilajeista. Tekstien oheen on lisätty ns. ”tekstilajileima”. Sanastot ovat kirjan lopussa omana Informativo-sanastonaan.

Oppikirjan alussa on opiskelutaitopainotteinen Miten kieliä voi oppia? -aukeama, jota voi hyödyntää opetuksessa. Kirjan lopussa on juhlaosio, jossa esitellään joitakin tyypillisimpiä espanjankielisen maailman juhlia ja juhlaperinteitä. Oppikirjan lopussa on laajat aakkoselliset sanastot, jotka sisältävät myös Estrellas 1 -oppikirjassa esiintyvät sanat.

Oppikirjan etusisäkansissa on Espanjan kartta, johon on merkitty itsehallintoalueet ja niiden pääkaupungit sekä joitakin väkiluvultaan suurimpia kaupunkeja. Takasisäkannessa on espanjankielisen Amerikan kartta. 

Harjoituskirjan rakenne 

Harjoituskirjassa on myös samana toistuva rakenne. Luvut sisältävät luetunymmärtämis- ja sanastoharjoituksia, erilaisia suullisia harjoituksia, kielitieto- ja rakenneharjoituksia sekä toiminnallisia harjoituksia. Luvun lopussa on kootusti kuunteluharjoitukset ja oma sivunsa itsearvioinnille. Itsearvioinnissa on otettu huomioon myös tuntityöskentely. Extra-laatikoissa on mielenkiintoisia yksityiskohtia espanjan kielestä.

Kertaavia kielitietoasioita harjoitellaan ¿Te acuerdas? -kohdissa ja uutta kielitietoa Gramáticassa. Harjoituskirjan lopussa on kootusti kaikki kirjassa esiintyvät kielitietoasiat.