Unidad 2: El finde en la cabaña

Tiivistelmä ja sisältö

Luvun aiheena on Suomi, suomalaiset tavat, ruoat ja luonto. Rompehielos-osion sanaselityksillä päästään hyvin tunnelmaan ennen kuin Texto vie lukijansa suomalaiselle kesämökille perinteisten mökkipuuhien äärelle. Oppilaat harjoittelevat kertomaan kotimaastaan espanjaksi ja vertailevat elämää täällä ja espanjankielisissä maissa. Edelleen harjoitellaan preteritin käyttöä menneistä tapahtumista kertomiseen ja opetellaan joitakin uusia epäsäännöllisiä preteritin muotoja.
Prepositioiden käyttö saattaa tuottaa suomenkielisille vaikeuksia vieraiden kielten opiskelussa. Tässä luvussa kerrataan tavallisimmat prepositiot ja tutustutaan tavallisimpiin prepositiota vaativiin verbeihin.

Kielitieto

 • Menneen ajan tapahtumista kertominen preteritin avulla
 • Lisää epäsäännöllisiä preteritin muotoja (decir, estar, poner, venir)
 • Tavallisia verbejä, jotka vaativat preposition
 • Kellonaikojen ja tú-käskyjen kertausta

Lisätehtävät

 • Tulostettava liite: Aukkosuomennos
 • Tulostettava liite: Kertaa parisi kanssa sään ilmaukset ja vuodenajat (A/B-käännösvirkkeitä)
 • Tulostettava liite: Kertaa parisi kanssa sään ilmaukset ja vuodenajat (ristikko)
 • Tulostettava liite: Harjoittele tekstin sanastoa ja verbimuotoja parisi kanssa (A/B-käännösvirkkeitä)
 • Tulostettava liite: Verbimuotopeli preteritistä
 • Tulostettava liite: Tuntitesti lukujen 1–2 epäsäännöllisten preteritin muotojen testaamiseen
 • Tulostettava liite: Suullinen paritehtävä: Mitä teit viime viikolla? (A/B)
 • Heijastettava liite: Tavallisimpia prepositioita