Unidad 4: Sentimientos a flor de piel

Tiivistelmä ja sisältö

Kirjan neljännen luvun aiheena ovat tunteet ja niiden ilmaiseminen. Rompehielos-osiossa harjoitellaan nimeämään tunteita erilaisissa tilanteissa. Texto koostuu neljästä tapahtumasta, joissa jokaisessa on päällimmäisenä jokin eri tunnetila. Hablamos-osio sisältää henkiseen hyvinvointiin, fyysiseen kuntoon ja ravitsemukseen liittyvää sanastoa. Informativon aihe on stressi ja sen hyödyt ja haitat.

Kielitieto

 • Imperfektin säännölliset muodot ja sen käyttö
 • Adjektiivien ja värien kertausta
 • Prepositiota vaativia adjektiiveja
 • Ser- ja estar-verbien kertausta
 • Morir-verbin preteriti

Lisätehtävät

 • Tulostettava liite: Aukkosuomennos
 • Tulostettava liite: A/B-käännösvirkkeitä luvun sisällön kertaamiseen
 • Tulostettava liite: Texton ilmausten kertausta pareittain (A/B)
 • Tulostettava liite: Imperfektimuotoja suullisesti parin kanssa (A/B-käännösvirkkeet)
 • Tulostettava liite: Parisanakokeet I ja II
 • Tulostettava liite: Ser- ja estar-verbien kertausta I ja II
 • Tulostettava liite: Imperfektimuotoja kirjallisesti I, II ja III
 • Tulostettava liite: Adjektiivien kertausta
 • Heijastettava liite: Projekti hyvistä elämäntavoista