Unidad 7: Ciencia con futuro

Tiivistelmä ja sisältö

Seitsemännen luvun aiheena on tiede ja teknologia sekä tulevaisuuden keksinnöt eri aloilla. Rompehielos-osiossa tutustutaan eri tieteenaloihin, joita opitaan tunnistamaan englannin avulla. Texto vie lukijansa tieteen tulevaisuuteen. Aiheena ovat kuvitteelliset takseihin ja ravintoon liittyvät keksinnöt. Teksti on tyyliltään sanomalehtitekstiä eli melko haastavaa. Hablamos-osiossa opitaan koulujen valinnaiskursseihin liittyvää sanastoa ja päästään kuvailemaan suullisesti näiden sisältöjä. Informativossa tulevat tutuiksi keksinnöt, jotka ovat syntyneet espanjankielisessä maailmassa. 

Tämän luvun keskeisin kielitieto on futuuri, joka on opiskeltu jo aiemmin Estrellas 1:n luvussa 11. Sivulauseen aloittavia konjunktioita harjoitellaan myös.

Kielitieto

  • Futuuri 
  • Sivulauseen konjunktiot

Lisätehtävät

  • Tulostettava liite: Aukkosuomennos
  • Tulostettava liite: Juoksusanelu tekstin virkkeillä
  • Tulostettava liite: Harjoittele futuuria (A/B)
  • Tulostettava liite: Sivulauseen konjunktiot
  • Tulostettava liite: Luetunymmärtämistehtävä keksinnöistä
  • Tulostettava liite: Luetunymmärtämistehtävä vaatemateriaaleista (selkeästi ylöspäin eriyttävä)
  • Heijastettava liite: Suomennostiivistelmä textosta, ohje
  • Heijastettava liite: Parikeskustelu kännykän käytöstä