Unidad 8: Un trabajo para el verano

Tiivistelmä ja sisältö

Kahdeksannen luvun aiheena on opiskelu ja työelämä. Rompehielos-osiossa kerrataan koulu- ja jatko-opintosanastoa. Textossa tutustutaan työpaikkailmoitukseen ja työhakemukseen. Hablamos-osio sisältää työnhakuun liittyvää sanastoa ja keskusteluharjoituksia työkokemuksesta. Informativossa käsitellään vapaaehtoistyötä kahden nuoren kokemusten kautta.

Tämän luvun uusi kielitietoasia on konditionaali, ja kertauksena ovat teitittelymuodot usted ja ustedes.

Kielitieto

  • Konditionaali 
  • Teitittely 

Lisätehtävät

  • Tulostettava liite: Aukkosuomennos
  • Tulostettava liite: Paritehtävä luvun tekstin sanoista
  • Tulostettava liite: Suullinen paritehtävä työnhakutilanteesta (vaihtoehtoinen tehtävä harjoituskirjan kuuntelutehtävälle 19, s. 140)
  • Tulostettava liite: Espanjan kulttuuriin liittyvä peli
  • Toiminnallinen tehtävä texton sanonnoista
  • Heijastettava liite: Harjoittele teitittelymuotoja
  • Heijastettava liite: Suullinen paritehtävä konditionaalissa