Kertomusten 16–30 tehtävät

Kertomusten tehtävät sisältävät kunkin kertomuksen teeman ja juonen kerrottuina lyhyesti. Kaikkiin kertomuksiin on laadittu lisäksi sisältökysymyksiä, pohdinta-, keskustelu- ja kirjoitustehtäviä sekä toiminnallisia tehtäviä.