Diktaattori

Alkuperäisteksti
Onkeli, Kreetta 2013. Diktaattori. Selityspakki, 22. Otava.

Kertomus lyhyesti
Kertomuksessa havainnollistetaan, millaista on elää diktatuurissa, yksinvaltiaan alaisena. Myös lapsi voi olla diktaattori suhteessa vanhempiinsa.

Kertomuksen teema
kaveritaidot, vanhemmuus

Ennen kertomuksen lukemista
•    Tiedätkö, mikä on diktaattori?
•    Millaista on tulla toimeen henkilön kanssa, joka haluaa yksin päättää kaikesta?
Keskustelua kuvasta
•    Mitä ajatuksia kuva sinussa herättää?

Sisältökysymykset
•    Millainen henkilö on diktaattori?
(Diktaattori päättää yksin kaikesta ja luulee olevansa jotenkin parempi kuin muut. Hän ei ota huomioon toisten mielipiteitä.)
•    Mihin diktaattorin valta perustuu?
(Se perustuu pelolle. Niin kauan kun diktaattoria pelätään, hän säilyttää valtansa.)
•    Miten käyttäytyy 3-vuotias diktaattori?
(Hän määrää, mitä vanhemmat tekevät.)
•    Miksi vanhemmat tottelevat diktaattoria?
(He eivät halua tulla nolatuiksi.)

Kirjoitustehtävät
1.    Kirjoita sanoja, jotka kuvailevat, millainen tyyppi on hyvä kaveri.
2.    Kirjoita yksin, parin kanssa tai ryhmässä kaveruuden säännöt.
3.    Kirjoita kertomus siitä, että saisit yhden päivän olla diktaattori ja päättää kaikesta. Otsikoi kertomuksesi esimerkiksi Päiväni diktaattorina.

Toiminnalliset tehtävät
1.    Kuningas ja alamaiset -leikki
 Vapaaehtoinen kuningas nousee esimerkiksi tuolille. Muut leikkijät ovat alamaisia ja asettuvat kuninkaan lähettyville. Kuninkaalla on kolme toivomusta, jotka hän esittää alamaisilleen. Kuninkaan toiveena voi olla esimerkiksi se, että hän haluaa nähdä poksahtelevia popcorneja. Alamaiset alkavat esittää kuninkaalle tämän toivetta. Kun kuningas on esittänyt kolme toivomustaan, hän siirtää kruununsa seuraavalle kuninkaalle. Tuolille nousee uusi kuningas esittämään toiveitaan.
2.    Pohditaan ensin yhdessä, millaisia ominaisuuksia hyvässä kaverissa arvostetaan. Valmistetaan sitten luokan yhteinen kaveriseinä. Seinälle voidaan koota postereita tai pieniä viestejä kavereille.

Kertomuksen lukemisen jälkeen
•    Mitä mieltä olet diktaattoreista?
•    Miten voisit opastaa kaveriasi, jolla on taipumusta käyttäytyä kuin diktaattori?
•    Millainen on mielestäsi hyvä vanhempi?