Njeppanimaaju

Alkuperäisteksti
Kallioniemi, Tuula 1998. Njeppanimaaju. Pusuja ja pulmia, 100–105. Otava.

Kertomus lyhyesti
Reuhurinteen koululle tulee vierailulle Jelena, jonka kerrotaan olevan muukalainen. Jelena osaa puhua vain venäjää Vatasen kanssa, kaikille muille hän vastaa vain iloisesti njeppanimaaju (= en ymmärrä). Rosita hermostuu tästä yhtä sanaa hokevasta tulokkaasta ja päättää tuupata tytön bussiin, joka veisi Jelenan takaisin Siperiaan.
Bussi lähtee ennen kuin Rosita ehtii hyppäämään pois, ja niin tyttöjen yhteinen matka tuntematonta määränpäätä kohti alkaa. Jelena ei ole moksiskaan, mutta Rositaa pelottaa. Vähitellen tytöt tulevat entistä paremmin juttuun. Lopulta bussikuski huomaa salamatkustajat ja tilaa heille taksin takaisin Reuhurinteelle.

Kertomuksen teema
monikulttuurisuus, ennakkoluulot, kielitaito, mustasukkaisuus

Ennen kertomuksen lukemista
•    Tunnetko ketään, joka puhuu eri kieltä kuin sinä?
•    Milloin viimeksi olet kuullut jotain eri kieltä? Missä tilanteessa?
•    Jos ei ole yhteistä kieltä, miten voi tulla ymmärretyksi?

Keskustelua kuvasta
•    Millaisessa tilanteessa kuvassa ollaan?
•    Mitä tunteita osaat nimetä kuvasta?

Sisältökysymykset
•    Mitä yhteistä on muukalaisella ja Vatasella?
(Heillä on yhteinen kotimaa ja kieli.)
•    Mitä eroa on muukalaisella ja Vatasella?
(Vatanen on asunut Reuhurinteessä jo pitkään.)
•    Miksi Rosita on hermostunut?
(Vatanen hymyilee koko ajan, eikä enää hänelle vaan Jelenalle.)
•    Mihin Rosita haluaa muukalaisen lähtevän?
(Siperiaan)
•    Miten Rosita ja muukalainen pääsivät takaisin Reuhurinteeseen?
(Taksilla)
•    Miten bussiseikkailu vaikutti Rositan ja muukalaisen kaveruuteen?
(Heillä oli hauskaa yhdessä, ja heistä tuli kaverit.)

Kirjoitustehtävät
1.    Kirjoita kertomuksen kuvasta niin monta sanaa kuin keksit.
2.    Kirjoita virkkeet niin kuin ne kertomuksessa kerrotaan.
a)    Reuhurinteen päiväkotiin on tullut muukalainen.
b)    Hänen nimensä on Tatjana.
c)    Hän asuu vuoden vieraana Vatasen luona.
d)    Mikä hauskinta, Vatanenkin itkee koko ajan.
e)    Sinä olet kyllä varsinainen tyhmäjättiläinen!
f)    Rosita ja muukalainen menevät juna-asemalle.
g)    Bussin takaovi jää auki.
h)    Rosita riemastuu ja hänellä menee pissit housuun.
i)    Rositalla on paljon valokuvia repussa.
j)    Tytöt seisovat keskellä tietä ja odottavat autoa.

3.    Mitä kysyisit lapselta, joka on muuttanut Suomeen toisesta maasta? Kirjoita kysymyksiä.
4.    Kirjoita lyhyt kertomus siitä, miten Rositan ja Jelenan ystävyys jatkuu.

Toiminnalliset tehtävät
1.    Keksikää kaverin kanssa yhteinen salakieli. Keksikää kirjainten tilalle kuvia tai koodeja, joiden avulla voi lukea. Kirjoittakaa salakielellä viestejä ja vaihtakaa niitä luokkalaistenne kanssa. Luokkalaiset yrittävät ratkaista toinen toistensa viestejään.
Salakieli voi perustua esimerkiksi johonkin toistuvaan sääntöön, kuten:
niäpnirääv aekul äätip ekriV = Virke pitää lukea väärinpäin.
2.    Opettaja valitsee jonkin animaation (Youtube), josta hiljennetään äänet. Valitaan animaatiossa tarvittavat henkilöt ja jaetaan roolit. Henkilöt duppaavat eli ääninäyttelevät animaatioon oman kertomuksensa. Toiset toimivat yleisönä. Animaatioita voi olla useampi ja ryhmää voidaan vaihdella, jotta kaikki halukkaat pääsevät osallistumaan.
3.    Katsotaan Youtubesta ennalta valittu puhe tai esitys, joka on esitetty vieraalla kielellä. Oppilaspari tai ryhmä kääntää puheen suomeksi ja opettaja tauottaa käännettävää puhetta sopivasti.
4.    Harjoitellaan dubbausta esimerkiksi parkour-videon avulla tai selostamista esimerkiksi meikkausvideon avulla. (Youtube)

Kertomuksen lukemisen jälkeen
•    Oletko joutunut vaihtamaan mielipidettäsi kaveristasi, jota et ensin tuntenut hyvin?
•    Miksi mielestäsi on tärkeää opiskella eri kieliä?
•    Oletko ollut tilanteessa, jolloin on tarvittu vierasta kieltä?