Namusetä, namutäti

Alkuperäisteksti
Onkeli, Kreetta 2013. Namusetä, namutäti. Selityspakki, 26. Otava.

Kertomus lyhyesti
Kertomuksessa kuvataan, miksi vieraiden aikuisten matkaan ei saa lähteä. ”On aikuisia, jotka ovat tavallisia, mutta kasvaneet sillä tavalla kieroon, että he haluaisivat tehdä lapsen kanssa asioita, joita tehdään vain aikuisen välillä.”
Huom. Kertomuksen aihe ja teema ovat vaativia niin lapselle kuin aikuisellekin. Aiheen käsittelyssä on tärkeää, että oppilasryhmä on opettajalle ennestään tuttu. Opettajan tulee tutustua kertomukseen huolella ennen sen käsittelyä oppilaiden kanssa.

Kertomuksen teema
omat rajat, seksuaalisuus

Ennen kertomuksen lukemista
•    Miten toimit, jos tuntematon ihminen tulee juttelemaan sinulle?

Keskustelua kuvasta
•    Missä paikassa kuvassa ollaan?
•    Millaisia kokemuksia sinulla on kuvan paikasta?
•    Mitä asioita pitää huomioida, kun ollaan uimahallissa?

Sisältökysymykset
•    Mitä mielestäsi tarkoittaa kertomuksen nimi Namusetä, namutäti?
•    (Keskustellaan siitä, miten aikuiset, joiden ajatukset ovat vääristyneet, voivat houkutella esimerkiksi namujen avulla lapsia luokseen.)
•    Millaisista asioista voi tunnistaa namusedän tai namutädin?
(He näyttävät ihan tavallisilta aikuisilta. Heitä on vaikea tunnistaa.)
•    Miksi joku aikuinen voi toimia namusetänä tai namutätinä?
(Hänen ajatuksensa ovat sairastuneet.)
•    Miten toimit, jos aikuinen on käyttäytynyt pelottavasti sinua kohtaan?
(Siitä täytyy aina kertoa luotettavalle ja tutulle aikuiselle, esimerkiksi vanhemmalle tai opettajalle.)
•    Miten toimit, jos tuntematon aikuinen pyytää sinulta apua?
(Voit esimerkiksi sanoa, että soitat ensin vanhemmillesi, sillä se on teidän perheen tapa.)

Kirjoitustehtävät
1.    Mitä kaikkea otat mukaan uimahalliin tai uimarannalle? Kirjoita.
2.    Kirjoita, kuinka toimit, jos kohtaat tuntemattoman aikuisen.
3.    Kirjoita, kuinka toimit, jos aikuinen on käyttäytynyt pelottavasti sinua kohtaan.
4.    Paras muistoni uimahallista tai uimarannalta. Kirjoita.

Toiminnalliset tehtävät
1.    Dramatisoikaa tilanne, jossa lapsi kohtaa tuntemattoman aikuisen. Harjoitelkaa, kuinka siinä voi toimia.
2.    Selvittäkää yhdessä, mihin voi olla yhteydessä ja kenelle voi puhua, jos on kohdannut pelottavan tilanteen aikuisen kanssa.
3.    Toimitaan pareittain. Käytössä on iso paperirulla, josta levitetään lattialle oman kehon kokoinen pala. Toinen parista asettuu selinmakuulle paperin päälle ja toinen piirtää ääriviivat. Sitten vaihdetaan vuoroja. Kummallekin tehdään omat kehonkuvat. Oma kehonkuva leikataan irti, ja se täytetään piirtämällä ja kirjoittamalla siihen itselle tärkeitä asioita.

Kertomuksen lukemisen jälkeen
•    Mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että kaikki mitä on uimapukusi alla, kuuluu vain sinulle?
Opettajan harkinnan mukaan tässä kohtaa voisi keskustella myös internetin vaaroista liittyen namusetiin ja namutätiin. Aiheen käsittelyn lopuksi on syytä varmistaa, että kaikille on jäänyt turvallinen ja hyvä olo. Yhdessä voidaan esimerkiksi tarkastella jokaisen itse tekemiä kehonkuvia ja itselle tärkeitä asioita.