Spurgu

Alkuperäisteksti:
Onkeli Kreetta, 2013. Spurgu. Selityspakki. 9–10 Otava.

Kertomus lyhyesti
Empatiakykyä vahvistava kaunokirjallinen kertomus yhteiskunnan laidalla elävistä kodittomista henkilöistä, joilla on päihdeongelma. Alkuperäistekstissä käytetty spurgu-sana on peräisin Helsingin murteesta eli slangista ja on negatiivissävytteinen, mutta tekstissä pohditaan arvostavasti, millainen ihminen sanan takana voi olla.

Kertomuksen aihe ja teema vaatii hienotunteisuutta opettajalta, ja aiheen käsittelyssä on tärkeää, että oppilasryhmä on opettajalle ennestään tuttu. Kertomukseen kannattaa tutustua huolella ennen yhteistä käsittelyä. Tekstin käsittelyn yhteydessä on tärkeää selittää, mitä ovat päihteet ja että päihdeongelma on sairaus. On myös hyvä keskustella mielenterveysongelmista, joita päihdeongelman taustalla voi myös olla.

Kertomuksen teema
ihmisyyden kunnioittaminen, empatiakyky

Ennen kertomuksen lukemista
•    Mitä mielestäsi tarkoittaa kunnioittaminen?
•    Miten voi osoittaa kunnioitusta toiselle ihmiselle?

Keskustelua kuvasta
•    Millaisessa ympäristössä kuvassa ollaan?
•    Kuka kuvassa on?
•    Mitä pienempi hahmo mielestäsi kuvaa?
•    Miltä kuvan henkilö näyttää?

Sisältökysymykset
•    Kerro tekstistä omin sanoin kolme asiaa.

Kirjoitustehtävät
1.   Kirjoita sanoja, joista arvelet tekstin päähenkilön haaveilevan.
2.   Kirjoita virkkeitä tai kertomus siitä, kuinka tekstin päähenkilön elämä muuttuu täysin.
3.   Kirjoita runo tai räppi ihmisten erilaisuudesta.

Toiminnalliset tehtävät
1.    Etsi lehdistä kuvia erilaisista ihmisistä, ja leikkaa ja liimaa ne omalle alustalle. Keksi iskulause, joka sopii ihmisten erilaisuuden kohtaamiseen. Kirjoita iskulause näkyväksi työhösi.
2.    Etsikää lauluja, jotka kertovat ihmisten erilaisuudesta. Laulakaa tai kuunnelkaa niitä yhdessä.
3.    Valitkaa jokin ihmisten erilaisuudesta kertova laulu, jonka kuuntelette yhteisesti. Kuvittakaa sen sanoma.

Kertomuksen lukemisen jälkeen
•   
Millaiset asiat ovat ehkä vaikuttaneet siihen, että joku päätyy kodittomaksi?
•    Miten voisi auttaa henkilöitä, jotka ovat kodittomia ja joilla on päihdeongelma?

•    Miten voi saada mahdollisuuden toisenlaiseen elämään?