Ohjeet

Häntä jäässä ja muita juttuja -teoksen kertomukset on jaoteltu teemoittain. Ensimmäisenä ovat perinteiset ja modernimmat eläinsadut sekä muut kansanperinteeseen kuuluvat tekstit, kuten hölmöläissadut. Niiden jälkeen on kertomuksia lapsen arkeen ja elämään liittyvistä aiheista. Kolmantena on monikulttuurisuutta käsitteleviä kertomuksia. Viimeinen kertomuskokonaisuus Mennään jo naapuriin sisältää useita tekstejä, ja niistä on laadittu oma tehtäväkokonaisuus.
Jokaiseen kertomukseen on tehty tehtäväsarja lukemisen tueksi.

  • Ennen tarinan lukemista
  • Keskustelua kuvasta
  • Sisältökysymykset
  • Kirjoitustehtävät
  • Toiminnalliset tehtävät
  • Tarinan lukemisen jälkeen

Tehtävistä opettaja voi poimia haluamansa kullekin oppilaalle. Yleiset ja suomi toisena kielenä -lukumäärän mukaan opiskeleville oppilaille suunnatut tehtävät sopivat kaikkiin teksteihin.
Lukusujuvuuden harjoittamisen ohella toiveena on, että kertomukset herättävät keskustelua ryhmän kesken. Tehtävien tärkeimpänä tavoitteena onkin lukukokemus ja siitä keskustelu.