7. Kajsas planer

Raita 24 (TB)

Kajsas grupp har haft elevhandledning.
Gruppledaren Nils har gett goda råd.
Han tycker att Dima borde ta mera frivilliga kurser till exempel i matlagning och i svenska.
Man talar ju svenska också i Finland.
Dima ska göra praktik på restaurang på en av Sverige-båtarna.
Där hör man mycket svenska.
Kajsa vet inte riktigt vad hon ska göra efter Brobyinstitutet.
Hon vill ju jobba i sin egen mopedverkstad.
Hur ska det lyckas?
Vem kan hjälpa?
Hur ska hon få pengar till ett eget företag?

Läraren: Först måste du se till att få bättre vitsord så att du kommer in på yrkesskolan.
Kajsa: Ja, det stämmer, det måste jag göra.
Skildraren: Efter skoldagen ska de gå till arbetsförmedlingen.
Startpengar och lån kan man få på banken.
Kajsa: Jaha, så mycket grejer, man måste fylla i papper och ha tålamod.
Hur ska jag klara mig?


Raita 25 | Verbit (TB)

Skildraren: har gett
vet
lyckas
hjälpa
fylla i


Raita 26 | 7.10. Ääntämisharjoitus [sk-sj] (SB)

Kuuntele ja toista!

Skildraren: 1. Skånes skunk ska gå till skolan.
2. Kanske sjunger jag själv.
3. Sju sköna sjuksköterskor .


Raita 27 | 7.11. Ääntämisharjoitus [k] suhuäänteenä (SB)

Kuuntele ja toista!

Skildraren: Han köper keldjur i Kyrkslätt och kämpar för Kina.