Yleiset ääntämisohjeet

Raita 01 

Skildraren: Hej 10
Textbok och studiebok
Lukija:
Skildraren:
Yleiset ääntämisohjeet. Jos sanan paino on jollakin muulla kuin ensimmäisellä tavulla, se on osoitettu painomerkillä tavun edessä:
banan [ba’na:n]
familj [fa’milj]
föräldrar [för’elldrar]
Lukija:
Skildraren:
Pitkä vokaali on merkitty vokaalin jälkeisellä kaksoispisteellä:
här [hä:r]
väg [ve:g]
barn [ba:rn]
Lukija:
Skildraren:
Suhuäänne on lähes samanlainen kuin englannin she-sanassa
sjuk [∫u:k]
skinka [∫inkka]
sjöman [∫ö:man]
Lukija:
Skildraren:
Suomen u:n ja y:n välimuoto:
du [du]
du [du:]
ute [u:te]
musik [musi:k]
Lukija:
Skildraren:
äng-äänne:
många [moŋa]
ringa [riŋa]
ingenting [iŋentiŋ]
Lukija:
Skildraren:
ruotsalainen å ääntyy o:na
på [po:]
också [okso]
Pålle [Polle]
Lukija:
Skildraren:
o ääntyy usein u:na
bo [bu:]
mormor [murmur]
skola [sku:la]
Lukija:
Skildraren:
ä ja e ääntyvät yleensä e:nä
äta [e:ta]
veta [ve:ta]
spela [spe:la]
Lukija:
Skildraren:
r:n edellä ä ja e ääntyvät ä:nä
här [hä:r]
skriver [skri:vär]
sitter [sittär]
Lukija:
Skildraren:
Poikkeuksena tästä on verbi ”olla”, joka kirjoitetaan är, mutta lausutaan:
är [e]
är [e:]
Lukija:
Skildraren:
er-pääte ääntyy
är [är]
kommer [kommär]
filmer [filmär]
sitter [sittär]
Lukija:
Skildraren:
g ääntyy yleensä g:ä, mutta joissakin sanoissa j:nä, kuten esimerkiksi:
gilla [jilla]
igen [i’jen]
göra [jö:ra]
gitarr [ji`tarr]