1. Kajsa flyttar till Broby

a. Lue seuraavat kysymykset ääneen ja suomenna ne. (s. 18)

1. Var är jag?
Missä minä olen?

2. Vad gör jag här?
Mitä teen täällä?

3. Får jag nya kompisar?
Saanko uusia kavereita?

4. Hurdana är lärare?
Millaisia ovat opettajat?

b. Kysykää edellä olevat kysymykset parin kanssa vuoronperään toisiltanne ja vastatkaa niihin ruotsiksi. Voitte keksiä omat vastaukset.

Esimerkiksi:

1.Du är i skolan.
2. Du studerar/pluggar här.
3. Ja, många nya kompisar.
4. De är moderna och snälla (=nykyaikaisia ja kilttejä).

1. Kuuntele ja lue teksti Kajsa flyttar till Broby ja täydennä puuttuvat sanat suomeksi. (s. 19)

1. On taas elokuu ja koulu alkaa.
2. Mutta Kajsa istuu yksin huoneessaan / ihmettelee.
3. Saanko uusia kavereita?
4. Kaikki on uutta.
5. Yhtäkkiä hän näkee jotakin vanhaa / koulunpihalla mopon.

2. Vastaa kysymyksiin suomeksi.

1. Mitä Kajsa ihmettelee? (2 asiaa)
Missä hän on?/ Mitä hän tekee täällä?/ Saako hän uusia kavereita?/ Millaisia ovat opettajat?

2. Mikä on kuitenkin tuttua?
Oma vanha mopo koulunpihalla.

3. Minne Kajsa on muuttanut?
Hän on muuttanut Brobyyn.

4. Minkä niminen on Kajsan uusi oppilaitos?
Brobyinstitutet tai Brobyopisto.

5. Kuinka kauan Kajsa aikoo opiskella täällä?
Tämän lukuvuoden / ensi vuoden.

3. Kirjoita ruotsiksi. (s. 20)

1. Koulu alkaa.
Skolan börjar.

2. Hän otti mopon mukaan.
Hon tog moppen med.

3. Hän tuntee olonsa iloisemmaksi.
Hon känner sig gladare.

4. Sillä (=sen kanssa) hän voi ajaa kotiin äidin luo Äppelstadiin.
Med den kan hon köra hem till mamma i Äppelstad.

4.a Etsi verbit tekstikirjan laatikosta.

1. alkaa = börjar

2. ihmettelee = undrar

3. huokaa = suckar

4. näkee = ser

5. tuntee olonsa = känner sig

4.b Tee kahdesta valitsemastasi verbistä lauseet ruotsiksi.

Esimerkiksi:

1. Skolan börjar i augusti.
2. Kajsa ser moppen.

5. Täydennä puuttuvat sanat ristikkoon. Suomenna kohta kymmenen. (s. 22)

  1. kompisar
2. eller
3. börjar
4. nästa
5. Helsingfors
6. glad
7. igen
8. gör
9. tog
1. kaverit
2. tai, vai
3. alkaa
4. ensi
5. Helsinki
6. iloinen
7. taas
8. tekee
9. otti

10. suomeksi = yhtäkkiä

Aikamuodot

Tarkastele lauseita ja kirjoita ruotsiksi. Mitä huomaat?

Kajsa istuu. Kajsa sitter.
Kajsa näkee mopon. Kajsa ser moppen.
Kajsa huokaa. Kajsa suckar.

Preesens päättyy kirjaimiin er, r tai ar.

Imperfekti, mennyt aika (s. 23)

Tarkastele lauseita ja suomenna ne. Mitä huomaat?

Kajsa flyttade till Broby. Kajsa muutti Brobyyn.
Hon tog mopeden med. Hän otti mopedin mukaan.
Kajsa körde hem. Kajsa ajoi kotiin.

6.a Täydennä ruotsiksi puuttuvat verbimuodot. (s.24)

Apua saat suluissa olevasti verbistä ja taivutusluokan numerosta.

1. Vi bor på landet. | asumme (bo 3)

2. Ni åker hem på måndag. | menette (åka 2)

3. De går hem på onsdag. | kävelevät (gå 4)

4. Jag är inte hemma på fredag. |
olen (vara 4)

5. Kajsas pappa tittar på tv. | katsoo (titta på 1)

6.b Täydennä ruotsiksi samat asiat imperfektissä, menneessä ajassa.

1. Vi bodde på landet. | asuimme

2. Ni åkte hem på måndag. | ajoitte

3. De gick hem på onsdag. | menivät

4. Jag var inte hemma på fredag. | (en) ollut

5. Kajsas pappa tittade på tv. | katsoi

7. Kajsa on muuttanut kotoa. (s. 25)

Hän opiskelee uudessa paikassa.
Suomenna Kajsan muuttoilmoitus ja täydennä se niillä tiedoilla, jotka muistat Kajsasta
.

Flyttanmälan
Muuttoilmoitus

Namn: Kajsa Salmi.

Från vilken adress flyttar du? Äppelstad.

Till vilken adress flyttar du? Broby.

De med asterisk (*) märkta uppgifterna är obligatoriska. Tähdellä (*) merkityt kentät ovat pakollisia.

Voit keksiä vastaukset!
Gatuadress *________________________________________

Postnummer *___________________

Ort. Paikkakunta * ________________

Personer som flyttar med. * Henkilöt, jotka muuttavat mukana nykyisestä osoitteestasi uuteen osoitteeseesi. *

Ingen = Ei kukaan

När flyttar du?* I augusti.
(= milloin)

Personbeteckning* Förnamn* Efternamn *
Henkilötunnus * Etunimi* Sukunimi *

Huom: Älä kirjoita omia oikeita tietojasi!
_____________ ___________ ____________________

Datum_*___________________________
Päiväys *

Underteckning *______________________
Allekirjoitus *

9. Kirjoita tämän kappaleen sanastosta viisi tutuinta sanaa suomeksi ja ruotsiksi. (s. 27)
Vertaa sanojasi parisi kanssa.

Esimerkiksi:

1. skolan = koulu
2. sitter = istuu
3. igen = jälleen, taas
4. röd = punainen
5. moppen = mopo

10. Täydennä suomeksi kuulemasi mukaan. Vastaa toisen kuuntelukerran jälkeen.

1. Mistä saa muuttoilmoituksen?
Postista tai postin internetsivuilta posti.fi.

2. Miksi se pitää tehdä?
Jotta saat postisi uuteen osoitteeseesi sekä Kelan myöntämän opintotuen.

3. Maksaako ilmoitus?
Ilmoitus ei maksa mitään.

11. Etsi ainakin kahdeksan tuttua sanaa ristikosta. Suomenna ne. (s. 28)

Vain Hej!-oppimateriaalisarjan käyttöön Ristikko
ensam = yksin
möbler = huonekalut
sitter = istuu
men = mutta
de = he, ne
ser = näkee
med = mukaan, mukana
hem = kotiin
ge = antaa
glad = iloinen
ö = saari


12. Täydennä ensin puuttuvat sanat ruotsiksi. Kysykää sitten parinne kanssa nämä kysymykset toisiltanne. (s. 29)
Vastaa toistenne kysymyksiin.

Vad gör jag här? (teen) Jag ska plugga här nästa år. (opiskella)
Vad heter skolan? (koulu) Skolan heter Brobyinstitutet. (on nimeltään)
Vem har en röd mopedbil? (punainen) Jag vet inte. Vem? (en tiedä)