2. Mitt hem i Äppelstad

TB s. 14 2 Mitt hem i Äppelstad

Jag heter Lisa.
Jag bor i Äppelstad.
Min adress är Kaptensgatan 3.
Jag tycker om Äppelstad.

Jag är Jocke.
Jag bor på Petersgatan 5.
Här är mitt hem.
Jag har en mamma, en pappa
och en syster.

Mitt namn är Janne.
Min adress är Alexandersgatan 2 b.
Jag är 13 år.
Jag har en hund.
Hunden heter Ruffe.
Jag tycker om min hund.

VERBIT: BOR ÄR HAR TYCKER OM

SB s. 12 2.4. Kuunteluharjoitus. Kuulet lukusanat yhdestä kahteenkymmeneen kaksi kertaa. Toista lukusanat toisen kuuntelukerran jälkeen.

0 noll

11 elva

1 ett

12 tolv

2 två

13 tretton         

3 tre

14 fjorton

4 fyra

15 femton

5 fem

16 sexton

6 sex

17 sjutton

7 sju

18 arton

8 åtta

19 nitton

9 nio

20 tjugo

10 tio

 

SB s. 16 2.11. Ääntämisharjoitus: U. Kuuntele ja toista!

U ääntyy suomen u:n ja y:n välimuotona .

1. Vill du ha tuggummi till frukost?
(Haluatko purukumia aamupalaksi?)

Kuulet lauseen uudelleen. Kuuntele ja toista.

1 .Vill du ha tuggummi till frukost?
(Haluatko purukumia aamupalaksi?)

2. Uttal utan undantag.
(ääntäminen ilman poikkeuksia)

Kuulet lauseen uudelleen. Kuuntele ja toista.

2. Uttal utan undantag.
(ääntäminen ilman poikkeuksia)

3. Ett under, Ursula är ute!
(Ihme, Ursula on ulkona!)

Kuulet lauseen uudelleen. Kuuntele ja toista.

3. Ett under, Ursula är ute!
(Ihme, Ursula on ulkona!)