5. Äppelstadsskolan

7.5 Äppelstadsskolan

s. 31
1. Kirjoita sanat ruotsiksi. Vastaukset löytyvät kappaleesta. 

1. Skogsbyssä = i Skogsby
2. kouluun = till skolan
3. Postikadulla = på Postgatan
4. kaupungissa = i staden
5. maalla = på landet

2. Suomenna seuraavat kappaleen lauseet. 

1. Äppelstadsskolan är en stor vit byggnad.
Äppelstadin koulu on suuri, valkoinen rakennus.

2. Den är ganska gammal.
Se on aika vanha.

3. Han har 4 kilometer till skolan.
Hänellä on 4 kilometriä kouluun.

4. Niklas bor på landet.
Niklas asuu maalla.

3. a Etsi verbit tekstikirjan laatikoista.

1. pitää = tycker om
2. sijaitsee, on = ligger
3. asuu = bor

s. 33
5. i, på, till vai från?

Jag bor i Finland. Suomessa
Jag bor Postgatan. Postikadulla
Jag går till skolan. kouluun
Jag cyklar från skolan. koulusta

Tutki predikaatin paikkaa kysymyslauseissa ja vastauksissa.
Mitä huomaat? Missä predikaatti on?
Tekeminen eli predikaatti on kysymyssanan jälkeen.

s. 34
6. Tee annetuista sanoista kysymyksiä.

esim. BOR - DU - VAR ? Var bor du?

HETER - DU - VAD? Vad heter du?
VAD - HAN - GÖR? Vad gör han?
DE - VAR - BOR? Var bor de?
HUR GAMMAL - HON - ÄR? Hur gammal är hon?

7. Lisää puuttuvat kysymyssanat.

1. Vad heter du? Jag heter Niklas.
mikä

2. Hur gammal är du? Jag är tretton år.
kuinka

3. Vem är hon? Hon är Lisa.
kuka

4. Hurdan är din skola? Den är vit och stor.
millainen

5. Var bor Jocke? Han bor på landet.
missä

s. 35
9. Kuuntele ja toista.
Väritä esine ohjeen mukaan.

måla! väritä, maalaa!
1. Måla fotbollen gul! keltainen jalkapallo

2. Måla datorn svart! musta tietokone

3. Måla sängen blå! sininen sänky

4. Måla dörren röd! punainen ovi

5. Måla huset grönt! vihreä talo

s. 36
10. Kerro omasta koulustasi. Valitse sopivin vaihtoehto.

Min skola är ...

 

 

 

 

liten

stor

röd

 

pieni

suuri

punainen 

Skolan är ...

 

 

 

 

gammal

ny

 

 

vanha

uusi

 

Den ligger ...

 

 

 

 

på landet

i staden

 

 

maalla

kaupungissa