Kuuntelutehtävä 4

SB s. 10  Kuuntele oikeat vastaukset harjoitukseen neljä suomeksi ja ruotsiksi. 

ett = yksi
nio = yhdeksän
tre = kolme
åtta = kahdeksan
fem = viisi
sex = kuusi

elva = yksitoista
arton = kahdeksantoista
femton = viisitoista
fjorton = neljätoista
tjugo = kaksikymmentä

trettio = kolmekymmentä
femtionio = viisikymmentäyhdeksän
fyrtiofem = neljäkymmentäviisi
sjuttio = seitsemänkymmentä
åttiotvå = kahdeksankymmentäkaksi
hundra = sata

tvåhundra = kaksisataa
trehundrasju = kolmesataaseitsemän
fyrahundra = neljäsataa
tusen = tuhat

hundratusen = satatuhatta
femhundratusen = viisisataatuhatta
en miljon = miljoona
en miljard = miljardi