8. Drömmar

TB s. 34

Kajsas dröm: Jag skulle köra till pappa i Helsingfors om jag fick en motorcykel.

Minnas dröm: Jag skulle vara lycklig om jag var rik.

Lärarens dröm: Jag skulle inte prata så högt om Jocke och Janne var tysta.

Jockes och Jannes dröm: Vi skulle ha kul om läraren slutade.

Jockes mammas dröm: Det skulle vara fint om jag blev vackrare och lättare.

skulle köra                      skulle inte prata
skulle vara                      skulle ha

Finska tonåringars drömmar:

Jag skulle vara lycklig om jag hade mycket pengar och vänner.
Jag skulle åka utomlands utan föräldrar om jag kunde.
Jag skulle inte bråka med föräldrarna om de lyssnade på mig.

om jag fick                       om läraren slutade
om jag var                        om jag blev

SB s. 87 

8.8. Kuullunymmärtäminen

Kirjoita kuulemasi mukaan ruotsiksi, mitä henkilöt tekisivät, jos olisi kesä.

  1. äänitteeltä kuuluu veden loiskintaa
  2. äänitteeltä kuuluu junan tai bussin ääni
  3. äänitteeltä kuuluu pallon pomppimisen ääni
  4. äänitteeltä kuuluu kääntyvän kirjanlehden rapinaa
  5. äänitteeltä kuuluu moottoriveneen ääni