Ääntämisohjeet

Yleiset ääntämisohjeet

Ruotsin kielen sanat ääntyvät enimmäkseen niin kuin ne kirjoitetaan. Ääntämisen helpottamiseksi on lisätty seuraavat ohjeet:

’ jos sanan paino on jollakin muulla kuin ensimmäisellä tavulla, se on osoitettu
  painomerkillä tavun edessä  tomat [tu’ma:t]

: pitkä vokaali on merkitty vokaalin jälkeisellä kaksoispisteellä   här [hä:r] 

∫ suhuäänne, lähes samanlainen kuin englannin she-sanassa   köpa [t∫ö:pa]

u on suomen u:n ja y:n välimuoto  du [du tai du:]

ŋ on äng-äänne  många [moŋa]

å ääntyy o:na  på [po tai po:]

o ääntyy usein u:na, mutta ei aina  bo [bu:]

ä ja e ääntyvät yleensä e:nä äta [e:ta] veta [ve:ta] paitsi  r:n edellä ä:nä  här [hä:r] skriver [skri:vär]

Huom! Poikkeuksena tästä on verbi är  [e tai e:]

g ääntyy yleensä g:nä, mutta joissakin sanoissa j:nä, kuten esimerkiksi:  gilla [jilla]  igen [i’jen]