8. Upp med händerna eller handsfree?

Raita 28 (TB) 

 

Det är höst, oktober.
Det regnar ute.
En ny flicka har flyttat till Broby.
Hon heter Lena.
Kajsa undrar: Lena pratar inte mycket.
Hon är så tyst.
Trivs hon här?
Varför sitter hon ensam på rasterna?
Plötsligt märker Kajsa någonting.
Lena har en handsfree på sig.
Men den får man inte ha i klassrummet.
Det är förbjudet.

Kajsa tänker:

Kajsa: Nu går jag till Lena och säger till om det.
Hej!
Lena: Hej!
Kajsa: Du får inte ha handsfree i skolan.
Lena: Vad? Jag hör inte riktigt.
Skildraren: Hon visar sitt öra.
Lena: Den är inte en handsfree utan min hörapparat. Jag är hörselskadad.
Kajsa: Oj, förlåt.
Skildraren: Kajsa lyfter upp sina händer.
Kajsa: Det visste jag inte.
Lena: Det gör ingenting, allt är okej. Jag är ingen bov.
Skildraren: Kajsa börjar också skratta.
Kajsa:  


Raita 29 | Verbit (TB)

Skildraren: har flyttat
märker
hör
visar
lyfter


Raita 30 | 8.12. Ääntämisharjoitus [dj, gj, hj,lj](SB)

Kuuntele ja toista!

Skildraren: hjul
djur
ljus
gjorde


Raita 31 | 8.13. Ääntämisharjoitus: painotus (SB)

Kuuntele ja toista!

Skildraren: En tomat
Lukija: vertaa jos se olisi [ en tu:mat]
Kuulet oikean painotuksen uudelleen. Kuuntele ja toista. [ en tu'ma:t]
Skildraren: En tomat
Skildraren: elever
Lukija: vertaa jos se olisi [e:levär].
Kuulet oikean painotuksen uudelleen. Kuuntele ja toista. [e'le:vär]
Skildraren: elever
Skildraren: betala
Lukija: vertaa jos se olisi [be:tala]
Kuulet oikean painotuksen uudelleen. Kuuntele ja toista.
Skildraren: betala
Skildraren: ett bibliotek
Lukija: vertaa jos se olisi [ett bi:bliutek]
Kuulet oikean painotuksen uudelleen. Kuuntele ja toista.
Skildraren: ett bibliotek