Horošo 8-9

Opettajan opas

Sari Juuti - Eila Kilpelä

Horošo-oppikirjan opettajanmateriaali koostuu puheen aktivoimiseksi tarkoitetuista kalvoista ja miellekartoista, kuullun- ja tekstinymmärtämistehtävistä, kertaustehtävistä, joita ovat myös ristisanatehtävät ja "Hyödylliset sanonnat"- pelit, ja kokeista.

Käytännön työssä opettaja ottaa luonnollisesti huomioon oppilaiden erot, siksi onkin muistettava, että jokainen viestinnällinen tuotos voi olla erilainen. Tämän takia emme olekaan laatineet oppikirjan ja työkirjan tehtäviin valmiita ratkaisuja, sillä niitä voi olla useita. Kaikkea ei ole tarpeen korjata, sillä täydellisiä vastauksia ei tarvitse vaatia. Yleensäkin virheiden sietokykyä on tarpeellista kasvattaa ja vain rohkaista oppilasta selkeään ilmaisuun.

Kirjoittaminen lisää kestomuistia (Kristiansen) 1], seikka jota kannattaa korostaa kaikilla asteilla. Oppilaat kirjottavat mielellään kalvolle ja taululle, joka onkin hyvä ja tehokas tapa tehtävien tarkistamiseen. Toisten ollessa taululla, muilta kysellään suullisesti heidän tuotoksiaan.

Päättökokeeksi olemme laatineet suullisen kokeen, jonka järjestäminen vaatii opettajalta erityisvalmisteluja.

Toivottavasti myös tämän oppaan lisätehtävistä on opetuksessanne iloa ja hyötyä!

Palautetta otamme mielihyvin vastaan osoitteissa: eila.kilpela(at)kolumbus.fi ja sari.juuti(at)direct.datainfo.fi

Koska sivut sisältävät mm. valmiita kalvopohjia ja lähes joka sivulla on kyrillisiä kirjaimia, käytön helpottamiseksi ne on tallennettu tulostusvalmiina pdf-tiedostoina.
___________

1] Kristiansen Irene: Tehokkaita oppimisstrategioita. WSOY, 1999. Porvoo.