Ihmiseltä ihmiselle - sosiaaliset taidot

Sosiaalisten taitojen harjoittelu edistää hyvinvointia: ihminen, jolla on hyvät sosiaaliset taidot, ei käytä voimakeinoja eikä alista toisia, vaan neuvottelee, tekee sopimuksia ja osaa arvostaa sekä itseään että toisia.

Ihmiseltä ihmiselle -oppimateriaali ohjaa harjoittelemaan sosiaalisia taitoja. Niitä on nimetty 93, kuten asiointitaidot, hyvä kaveruus, häpeän tunteminen, häviämisen taito, itsehillintä, itsensä arvostaminen ja katsekontakti. Kustakin taidosta on ehdotettu keskustelun aiheita ja harjoituksia lapsille, nuorille ja aikuisille.

Nuorten on omat harjoitukset löytyvät tältä sivustolla, mutta kaikkien harjoitusten taustatieto löytyy Ihmiseltä ihmiselle -oppikirjasta. Kirja sisältää myös lasten ja aikuisten harjoitukset kuvineen.

Porolahden koulun oppilaat ovat piirtäneet nuorten harjoituksiin liittyvät esimerkkikuvat. Myös harjoitusten tekstien laatimisessa ja arvioinnissa on käytetty apuna nuoria kirjoittajia.

Julkaistu 2013


Voit lähettää meille palautetta materiaalista sähköpostitse julkaisut(at)oph.fi.