Kirjallisuutta ja kiitokset

Suositeltavaa kirjallisuutta

Brandt P., Korteniemi-Poikela E., Cacciatore R., Huovinen M.: Hei beibi, mä oon tulta! Nuorten seksikirja, sopii 5.-luokasta lähtien. WSOY 2004.

Cacciatore R., Korteniemi-Poikela E.: Vauvasta naperoiseksi – pienten lasten seksuaaliterveydestä. Opas 0–6-vuotiaiden seksuaalisesta kehityksestä ja sen tukemisesta. VL-markkinointi 2000.

Cacciatore R., Korteniemi-Poikela E., Ryynänen J., Ryynänen A., Apter D.: Legopalikoista Leopardikalsareihin. Nuoren miehen seksuaalisuus. Tammi 2001.

Korteniemi-Poikela E., Cacciatore R.: Seksuaalisuuden Portaat / Sexualiteten steg för steg. Opetuspaketti (kansio ja kalvosarja) peruskoulun 1.–9. luokille. Opetushallitus 2000.

Orkovaara P., Cacciatore R., Furman B., Hirvihuhta H., Hämäläinen A., Kekki M., Korteniemi-Poikela E.: DYNAMO. Terveystietoa luokille 7–9, Tammi 2004.

Kiitokset

Kiitän kaikkia, jotka ovat Ihmisterveysopin syntymiseen osaltaan vaikuttaneet. Suuri kiitos kuuluu Raha-automaattiyhdistykselle, jonka rahoittamat toiminnot ovat mahdollistaneet kokeilun. Nuorten Avoimet Ovet -toiminnassa vuonna 1998 syntyi tarve ja mahdollisuus ala-asteelle suunnatun Ihmisterveysoppi-projektin ideoimiseen. Nyt poikien kehitystä tukevan Miehen Aika -toiminnan puitteissa löytyivät resurssit oppikirjan kirjoittamiseen. Lämmin kiitos Terveyden edistämiskeskukselle, joka uskoi tämän pilottikokeilun tarpeellisuuteen ja myönsi rahallista tukea sen toteuttamiseen koulussa. Kiitokset Herttoniemen ala-asteen koululle, rehtorille ja kaikille opettajille, jotka aikanaan ennakkoluulottomasti ja innokkaasti vastaanottivat työntekijämme ja rohkeasti kokeilivat Ihmisterveysoppia käytännössä. Kiitos Helsingin Klaarille, joka tuki ammattilaisten ja vanhempien koulutustilaisuuksia pienten lasten terveyskasvatuksen tiimoilta.

Kiitos kaikille Seksuaaliterveysklinikan ammattitaitoisille seksuaalikasvattajille, jotka olivat mukana projektia toteuttamassa. Ylilääkäri Dan Apterin, kätilö, seksologi Pia Brandtin sekä gynekologi, seksologi Anita Pihlasvaaran kommentit ja tuki olivat kullan arvoiset. Kätilö, seksuaalineuvoja Katriina Bildjuschkin veti oman luokkansa pilotin itsenäisesti, ammattitaidolla ja antaumuksella. Kotitalousopettaja ja seksuaalikasvattaja Ari Malmberg opetti Ihmisterveysoppia upeasti EMU-luokassa. Sosiaalialan ohjaaja Juha Ryynäsen lämmin ja kypsä näkökulma toi työhön syvyyttä, ja hän oli koko projektin ajan korvaamaton työtoveri, taustatuki ja kommentoija. Sosiaalialan ohjaaja Antti Ryynänen toteutti aurinkoisella ja energisellä innollaan oman pilottiluokkansa ja kirjasi kultajyviä luokkatilanteista omiin muistiinpanoihinsa. Miten paljon rikkaampi koko opetusrungosta tulikaan, kun se sai puhjeta kukkaan erilaisten opettajien oivalluksien ja aivoitusten myötä!

Kiitos kuuluu kaikille vanhemmille, jotka enimmäkseen ihastuivat, mutta joskus myös vihastuivat kokeiluumme. Kiitos toimittaja Raija Kantomaalle ja TV:n Akuutti-ohjelmalle, jotka tekivät ihanan dokumentin projektista televisioon. Espoon-Vantaan Ammattikoulun sosiaalialan opiskelijat Riikka Julkunen (nyk. Laakso) ja Reetta Kuronen olivat seuraamassa tunteja ja tekivät projektista upean opinnäytetyön ”Siittiöt rupeaa harjoittelemaan”, joka hyväksyttiin kiitettävin arvosanoin. Kiitos innostuksestanne!

Lopuksi suuri kiitos kaikille käsikirjoitusta tarkastaneille henkilöille ja tahoille. Terveyden edistämiskeskus toteaa laajassa ja perusteellisessa arviossaan arviointiverkoston sihteerin, Päivi Rouvinen-Wileniuksen sanoin, että Ihmisterveysopin punaisena lankana on terveyden vaaliminen, joka perustuu oman kehon ja elämän arvostamiseen. Ihmisterveysopissa painotus psykososiaaliseen terveyteen ja hyvinvointiin on tärkeä. Espoon Kungsgårdsskolanin ala-asteen opettajat, ja erityisesti erityisopettaja Monica Oldenburg sekä rehtori Christel Rusk, arvioivat materiaalia ja pitivät Ihmisterveysopin positiivisuudesta.

Kouluterveydenhoitaja Eeva Pertilä oli mukana jo vuoden 1998 alkupohdinnoissa ja toi voimakkaasti esiin etenkin tarpeen löytää asiallinen seksuaaliterveyskasvatusmalli käytännön tilanteisiin ala-asteelle. Hän luki aineiston pari vuotta eläkkeelle jäämisensä jälkeen ja totesi, että ”kaikki oppitunnit ovat tärkeitä pienen ihmisen kasvulle, mitään en jättäisi pois”. Pitkästä kokemuksesta ja rautaisesta ammattitaidosta kumpuavat myös koululääkäri Jörn Elfvingin arviot. Hän totesi arvioidessaan Ihmisterveysoppia, että huolellinen pohjatyö kyselyineen ja arviointeineen on kunniaksi ja kohottaa aineiston arvoa. Kiitän jokaisesta ajatuksesta ja viisaista parannusehdotuksista!

Vielä kiitokset kätilö, kouluterveydenhoitaja Erja Korteniemi-Poikelalle, jonka tuki, yhteistyö ja osaaminen pienten lasten seksuaaliterveydessä ovat vaikuttaneet tämänkin tuotteen syntyyn ja muotoon. Lopulta Ihmisterveysoppi palautui jälleen Väestöliittoon, jossa Nuorten Avoimista Ovista kätilö Anu Toija muokkasi aineiston Opetushallituksen toiveiden mukaan Internet-aineistoksi sopivaksi ja hioi kokonaisuuden tähän päivään sopivaksi opetusmalliksi. Näin se on viimeinkin opettajien saatavilla ja sovellettavissa omiin luokkiin ja koulun tarpeisiin.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto