Ihmisterveysopin oppitunnit

Aihealueet ovat terveystiedon perusteita, ja ne on jaoteltu yhdeksän tunnin kokonaisuudeksi. Kukin aihe voidaan käsitellä esimerkiksi kaksoistunnilla yhtenä päivänä viikossa yhdeksän kerran sarjana millä tahansa luokkatasoista 1–4.

 • Oma keho
  Ihmisenä oleminen. Pohditaan, miten ihminen eroaa eläimistä. Piirretään ihminen. Ihminen on joka paikasta hyvä ja arvokas. Eri sukupuolta olevien ihmisten erilaisuus, jokaisen ihmisen yksilöllisyys. Kaikista kehon kohdista käytetään vain kauniita sanoja.
 • Elämänpolku
  Eri ikävaiheet ja niiden merkitys. Jatkuvuus, oma historia ja tulevaisuus. Syntyminen, kasvaminen, terveys, sairastaminen, vanheneminen, kuoleminen. Miten kukin itse on vastuussa terveydestään, miten tapahtumien kulkuun voi vaikuttaa.
 • Aistit
  Yksilö aistii maailmaa monin tavoin; maku-, haju-, kuulo-, tunto-, näkö- ja asentoaistien avulla. Puhutaan läheisyydestä, kosketuksesta, ihmissuhteista, hellyyden kaipuusta, pehmoleluista ja lemmikeistä. Millaista on kivun ja mielihyvän aistiminen? Ketään ei saa koskettaa pahasti. Jokaisella on oikeus kehon koskemattomuuteen.
 • Murrosikä
  Koulussa näkee eri kehitysvaiheissa olevia lapsia. Lapsesta kasvaa nuori ja nuoresta aikuinen. Murrosiän muutokset ja sukukypsyys. Kehitystapa ja muutosten ajankohdat vaihtelevat suuresti. Keskeneräisyys on rikkautta. Miltä muuttuminen tuntuu? Kaikki kehitysvaiheet ovat tärkeitä.
 • Tunteet
  Kaikki tunteet ovat hyviä, ja niiden kanssa voi oppia pärjäämään. Mistä tunteet tulevat, ja miksi ne ovat olemassa? Kaipuu, ikävä, pettymys, suru, viha, raivo ja kateus kertovat jotain meistä itsestämme. Tykkäämiset, ihastumiset ja rakkaus ovat voimavaratunteita. Taide, runot ja musiikki kertovat tunteista ja herättävät niitä.
 • Monenlaisuus
  Jokainen ihminen on ainutlaatuinen. Ihmiset eroavat taidoiltaan, ominaisuuksiltaan, ihon väriltään ja kieleltään. Keskustellaan kulttuureista, malleista ja ihanteista. Täydellisyyttä ei kuulu tavoitella. On olemassa vammaisia ja vajavaisia ihmisiä. Jokaisella on heikkoja ja vahvoja ominaisuuksia. Ketään ei saa kiusata. Jokainen on yhtä arvokas.
 • Roolit
  Tytöt ja pojat, miehet ja naiset. Millaisia ovat rooliodotukset ja mahdollisuudet? Mitä tarkoittaa sukupuolten tasa-arvoisuus? Millaiset ovat työmahdollisuudet ja tulevaisuudenkuvat tytöillä ja pojilla? Puhutaan parisuhteen säännöistä ja mietitään, millaisia ovat rooleihin liittyvät sopivuussäännöt.
 • Lisääntyminen
  Miten vauvat saavat alkunsa? Puhutaan rakkaudesta, rakastelusta ja lisääntymisestä. Seksuaalisuudella on kolme kerrosta: järki, tunne ja biologia. Järjen avulla ihminen päättää ja hallitsee tunteitaan ja viettejään.
 • Terveys
  Omasta kehosta kannattaa pitää huolta. Millaiset ovat terveelliset elämäntavat? Entä mitä on riskikäyttäytyminen? Keskustellaan syömisestä, liikunnasta, turvallisuudesta ja mielialoista. Mitä on kohteliaisuus, mitä lohtu? Miten voi edistää omaa ja toisten terveyttä?

Tuntikuvaukset ja ohjeet

Jokainen tunti tai aihealue käsitellään tässä oppituntina, jonka ajatellaan muodostavan yhden kokonaisuuden. Jokaiseen aiheeseen kuluu ainakin kaksoistunti. Myös teemapäivät ovat mahdollisia. Monipuolisten ja kuvailevien ohjeiden avulla opettaja pääsee hyvin kiinni terveystiedon sisältöihin ja saa yksityiskohtaisen mallin toteuttaa oppitunteja jo vaikka ensimmäiseltä koululuokalta lähtien.

Aihe

Alussa kuvataan tunnin aihe eli kerrotaan, mihin tunnilla keskitytään. Aiheena voivat olla esimerkiksi aistit, jolloin koko tunnin ajan pohditaan aistien olemassaoloa ja niiden merkitystä.

Menetelmä

Tuntien rakenne on aina sama:

 • Avaus eli alkukeskustelu, jolla lasten kiinnostus ja osallistuminen herätetään.
 • Toiminnallinen tehtäväosuus.
 • Opettaja päättää tunnin tekemällä yhteenvedon aiheesta ja siitä, mitä on opittu.
 • Kotitehtävän anto.

Mahdollista materiaalia

Maalauspaletille on lueteltu tunnilla käytetyt menetelmät ja mahdollisesti tarvittavat materiaalit. Opettaja voi etukäteen varata materiaaleja ja sopivan työtilan tai pyytää lapsia tuomaan kotoaan aiheeseen liittyviä kuvia tms.

Alkukeskusteluaiheita ja tehtäviä

Jokaisen tunnin kohdalla on paljon vinkkejä useammankin aiheeseen liittyvän tunnin vetämiseksi. Niistä valitaan ikä- ja kehitystasoon sopivimmat. Keskusteluaiheet ja tehtävien kuvaukset ovat yksityiskohtaisia. Jokainen opettaja tekee tunnista omanlaisensa, mutta näistä ehdotuksista voi saada ideoita.

Fokus

Valokeilassa on vielä tiivistettynä tunnin fokus. Siinä kerrotaan, miksi juuri tämä aihe on otettu mukaan, valotetaan aiheen taustaa ja sitä, mitkä ovat tunnin tavoitteet.

Kokemuksia ja ajatuksia

Kokemukset ja ajatukset ovat tuntien vetäjien (Väestöliiton työntekijöiden) pohdintoja ja muistikuvia lasten reaktioista, toiminnasta ja sanomisista tunnilta. Niitä voi olla hauska lukea niin etu- kuin jälkikäteenkin ja verrata omiin kokemuksiin. Myös oppilailta, opettajilta ja vanhemmilta on kerätty palautetta.

Kotitehtävä

Kotitehtävä on aina omalla sivullaan, joten sen voi suoraan tulostaa oppilaille kotiin annettavaksi, tai sitä voi muokata omien ajatustensa mukaiseksi.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto