Palautteet

Jokaisen tunnin jälkeen, tuntikuvausten ja ohjeiden perään, on kerrottu kokeiluprojektin tekijöiden ajatuksia ja kokemuksia sekä opettajien ja oppilaiden palautteita. Vanhempien palautteet on koottu Ihmisterveysopin opetusjaksosta kokonaisuutena (ei siis tuntikohtaisesti). Siksi ne ovat erillään muusta palautteesta.

Nyt laadittuun malliin on alkuperäinen Tunteet-tunti jaettu kahteen osaan: Tunteet ja Lisääntyminen. Tämä siksi, että tärkeä kokonaisuus oli liian laaja yhdeksi aiheeksi. Oppilaiden ja opettajien tuntikohtaiset arvostelut koskevat alkuperäistä Tunteet-tuntia, eivät kahta uutta tuntikokonaisuutta. Oppilaiden, opettajien ja vanhempien kannanotot ovat erityisen tärkeää ja mielenkiintoista luettavaa!

Palautteet oppilailta

Oppilaiden palautteet on koottu oppilaiden täyttämistä palautekaavakkeista. Palautekaavakkeissa sai rastittamalla antaa jokaisesta tunnista arvion asteikolla tosi hyvä ja tärkeä, kiva ja kiinnostava, ihan mukava, outo ja kummallinen, tylsä ja typerä, aivan kamala, inhottava tai liika hurja. Jokaisessa kohdassa oli myös tunnetta kuvaava kasvojen kuva. Lisäksi sai kirjoittaa omin sanoin, mitä erityisesti jäi mieleen. Osalle oppilaista kaavakkeen täyttö oli vaikeaa, osalle helppoa. Monet piirtelivät siihen kukkia tai sydämiä ja muuttivat kasvojen kuvaa. Oma arviointikaavake liitettiin yhdeksi sivuksi omaan työkirjaan, johon se jäi muistoksi omista arvioista.

Suurin osa oppilaiden kommenteista sijoittui kolmeen ensimmäiseen luokkaan: tosi hyvä, kiva tai mukava, mutta aina jokunen piti tuntia kamalana tai ihan liian hurjanakin. Lasten ja kotien mielipiteet eroavat toisistaan paljon. Kokeiluprojekti toteutettiin yhdistetyissä 1.–3.-luokissa, ja oppilaiden ikä vaihteli seitsemästä kymmeneen vuoteen, joten vaihtelevaa palautetta osattiin odottaakin.

Liite

Tutustu oppilaiden antamiin palautteisiin Oppitunnit -osiossa aihealueittain.

Palautteet opettajilta

Opettajien arviot sisältävät neljän Herttoniemen ala-asteen luokanopettajan vastaukset seitsemän kysymyksen sarjaan. Kysymyksiin vastattiin jokaisen oppitunnin jälkeen, kun luokanopettaja oli ollut mukana tarkkailijana ja avustajana. 
Kaavakkeella esitetyt kysymykset olivat:

 • Mikä on yleisarviosi tunnista?
 • Mikä etenkin tuntui hyvältä ja tarpeelliselta tällä oppitunnilla?
 • Mikä etenkin tuntui huonolta ja tarpeettomalta tällä oppitunnilla?
 • Millä tavalla lapset mielestäsi suhtautuivat oppitunnilla käsiteltäviin asioihin?
 • Oliko aiheen ajoitus mielestäsi ikäryhmälle sopiva / liian varhainen / liian myöhäinen?
 • Ovatko lapset ottaneet jälkikäteen esiin tunneilla käsiteltyjä asioita?
 • Tunnetko, että voisit jatkossa pitää itse tällaisen oppitunnin?

Enimmäkseen opettajat pitivät kokeilua hyvin onnistuneena ja ajoitusta oikeana ja olisivat valmiita vetämään jatkossa itse vastaavia terveystiedon oppitunteja.

Tutustu opettajien antamiin palautteisiin Oppitunnit -osiossa aihealueittain.

Palautteet 7-vuotiaiden lasten vanhemmilta

Vanhemmilta kerättiin palautetta kirjallisesti vanhempainillassa koko jakson ajalta. Ihmisterveysopin kokeilujakso pidettiin yhdistetyssä 1.–3.-luokissa Herttoniemen ala-asteella. Tasoa ei voitu sovittaa ikätasoon pienimmille täysin sopivaksi, koska kaikki 7–9-vuotiaat osallistuivat samoille tunneille.

Tuntien tarpeellisuus kokonaisuutena   

Jakson ajoitus ikään nähden

Erittäin tarpeellinen 

9

Täysin sopiva 

8

Hyvä 

11

Hiukan liian varhainen 

11

En osaa sanoa 

-

Aivan liian varhainen 

2

Melko tarpeeton 

-

Hiukan liian myöhäinen 

-

Tarpeeton

-

Aivan liian myöhäinen 

-

 

 

Täysin sopimaton 

-

 Vanhempien kommentteja

 • Ekaluokkalaiselle jotkut asiat menivät yli hilseen.
 • ”Pakko” piirtää alaston ihminen tuotti lapselle pelkkää häpeän tunnetta.
 • Kaikki keskustelu on tarpeellista.
 • Keskustelimme lähes kaikista aiheista kotona tunnin jälkeen.
 • 1.–2.-luokkalaiset kenties kypsymättömiä ottamaan vastaan samaa kokonaisuutta kuin kolmasluokkalaiset.
 • Kurssilla elementtejä, jotka ovat hyviä ja 1.–3.-luokalle sopivia, mutta myös osia, jotka ovat aivan liian varhaisia.
 • Tämmöisiä tarvitaan!
 • Olin hämmästynyt joistakin toisten vanhempien negatiivisista palautteista, omat kokemukset olivat positiivisia.
 • Oppituntien aiheet ja tehtävät olisi tullut jakaa kotiin tiedoksi ennen kurssia, jotta lapsen kanssa olisi ollut helpompaa keskustella aiheista kotona!
 • Seksuaalisen kanssakäymisen käsittely seitsemänvuotiaana on aivan liian varhaista. Aiheutti hämmennystä, koska kysymykset eivät olleet vielä ”heränneet” lapsessa.
 • Olisin toivonut enemmän keskustelua ja nimenomaan alustusta tuntien sisällöstä. Kurssi on tarpeellinen, kunhan se kohdistuu oikeaan ikäryhmään.

Palautteet kahdeksanvuotiaiden lasten vanhemmilta

Kahdeksanvuotiaiden lasten vanhemmat pitivät ajoitusta selvästi osuvampana kuin seitsemänvuotiaiden vanhemmat. Vanhemmista yksi oli sitä mieltä, että kurssi oli melko tarpeeton, aivan liian varhainen ja täysin sopimaton. Toisaalta moni sanoi, että aiheet ovat juuri tässä iässä sopivia.

Tuntien tarpeellisuus kokonaisuutena   

Jakson ajoitus ikään nähden

Erittäin tarpeellinen 

19

Täysin sopiva 

21

Hyvä 

12

Hiukan liian varhainen 

11

En osaa sanoa 

-

Hiukan liian myöhäinen 

-

Melko tarpeeton 

1

Aivan liian varhainen

1

Tarpeeton

-

Aivan liian myöhäinen 

-

 

 

Täysin sopimaton 

1

Vanhempien kommentteja

 • Jakso on erittäin tarpeellinen.
 • Tälle ikäryhmälle – lapset ovat latenssi-iässä, mutta eivät vielä tukevasti – tyypillisiä puolustusmekanismeja pitäisi kunnioittaa, käsitykseni mukaan kurssi ei sitä tee.
 • Lisää tällaista! Pidempiä jaksoja. Tätä ryhmätöinä jo ala-asteelta alkaen, koko peruskouluputken ajan. Sivistystä!
 • Lapseni ei pitänyt kurssista, tehtävät aiheuttivat tuskaa ja ennennäkemätöntä hermoilua.
 • Lapsen mielestä tunnit olivat mielenkiintoisia ja hyviä.
 • Seksuaalikasvatus ammattilaisilta on äärettömän tervetullutta, kiitokset siitä ja lisää!
 • Vihdoinkin jotain tällaista peruskoulussa. Elämänhallinnan ja -ymmärryksen opetus on enemmän kuin tarpeen! Kaikki aiheet ovat tärkeitä. Tällaisia asioita pitää käsitellä koulussa tulevaisuuden oppiaineena. Kaikki yhdistyy tässä kuten elämässä. Kurssi on kaikenikäisille sopiva, jopa eskarilaisille, sielläkin nykysuuntaus on matikkaa, käsialaa yms.! Huolestuttavaa! Uusinta 4.–6.-luokkalaisille olisi hyvä. Tästä oppiaine yläasteelle ja lukioon pakollinen kurssi!
 • Myös opettajien olisi hyvä oppia käsittelemään näitä aiheita avoimesti luokassa. Pelkät kaikki nämä sanat, termit, lasten tiedossa olevina asioina ovat peruskoulun parasta antia.
 • Kaikki tietomme lasten kehityksestä sotii sitä vastaan, että tämän ikäisille tarjottaisiin tietoa tässä muodossa ja vieraiden aikuisten toimesta. Ehdotan erittäin kriittistä harkintaa sen suhteen, kannattaako koko kurssia tarjota laajemmin.

Palautteet 9–10-vuotiaiden lasten vanhemmilta

Tämän ikäisten vanhemmat pitivät jaksoa yhtä tarpeellisena kuin kahdeksanvuotiaiden vanhemmat ja ajoitusta erittäin sopivana.

Tuntien tarpeellisuus kokonaisuutena   

Jakson ajoitus ikään nähden

Erittäin tarpeellinen 

15

Täysin sopiva 

23

Hyvä 

9

Hiukan liian varhainen 

2

En osaa sanoa 

1

Hiukan liian myöhäinen 

-

Melko tarpeeton 

-

Aivan liian varhainen 

-

Tarpeeton

1

Aivan liian myöhäinen 

-

 

 

Täysin sopimaton 

1

Vanhempien kommentteja

 • Lapset ovat olleet kiinnostuneita kaikista jaksolla mainituista teemoista, ja olemme kotona keskustelleet asioista.
 • Kaikki aiheet olivat yhtä tarpeellisia. Hyvä kokonaisuus. ”Ihmisyys” monelta kantilta mukana eri tunneilla läpäisevänä perusteemana.
 • Tärkeä aihe, mutta onko toteutettu kunnioittaen lapsen oikeutta yksityisyyteen ja tähän ikään kuuluvaan häveliäisyyteen?
 • Kurssin aikana on ilahduttavan laaja-alaisesti pystytty käsittelemään ihmisyyttä. Tukemaan tervettä kasvua ja oman itsen hyväksymistä.
 • Tällaisella kurssilla on tärkeä tehtävä. Monilla vanhemmilla ei ole kykyä kertoa lapselleen näistä asioista.
 • On hyvä, että puututaan asioihin ja tehdään niistä luonnollisia puhumalla ja kertomalla. Varsinkin varhaisessa vaiheessa, niin me myös kotona toimimme.
 • Mielestäni kyseiset tunnit ovat tukeneet minua omassa kasvatustehtävässäni. Poikani oli koko kokonaisuuden ajan kiinnostunut, mikä on minusta osoitus myös siitä, että on tärkeää asiaa ja sopivassa muodossa esitetty.
 • Vanhempainilta, tarvekartoitus ja arvokeskustelu olisi pitänyt olla ennen kurssin alkua.
 • Nykyajan vanhemmat eivät ole tyhmiä. Mekin osaamme keskustella lastemme kanssa! 1–3 lk:n kehitystasolla olevat oppilaat eivät ole kiinnostuneita seksuaalikasvatuspaketista, muut asiat kiinnostavat. Lasten ja aikuisten välillä on oltava eroa: kaikkia aikuisuuden ovia ei saa avata lapsille – aikuisille kuuluu aikuisten seksileikit – lapsille omat asiansa.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto