Työkirja: Minä, ihminen

Lapset rakentavat tunneilla omaa työkirjaa: Minä, ihminen. Opettaja voi halutessaan tulostaa kotitehtäväsivun jokaiselle oppilaalle lisättäväksi työkirjaan. Sinne voidaan tehdä piirroksia ja liimata kuvia. Kansi voidaan tehdä vaikka kuvaamataidossa. Työkirjaa kootaan koko Ihmisterveysoppijakson ajan. Työkirjaan kootaan kaikki, mitä Ihmisterveysoppitunneilla tuotetaan, sekä kaikki ne läksyt, joista syntyy talletettavaa materiaalia.

Työkirja on jokaisen oma taideteos. Siitä muodostuu jokaisella lapsella erilainen, ja sen päätekijän tulee olla lapsi itse. Taide sisältää tunteita. Taiteen keinoin voidaan päästä lähelle itselle tärkeitä kysymyksiä. Aikuisen ei pidä liikaa puuttua siihen, millaisen työkirjan lapsi tekee. Toiset tekevät paksun tai värikkään, toiset ohuen tai niukan. Tarkoitus on, että lapsi voi turvallisesti, pakottamatta, käsitellä herkkiä aiheita.

Kirja jää lapselle muistoksi ja konkreettiseksi minäkuvan ja yhden kehitysvaiheen dokumentiksi – rakennuskiveksi, johon voi halutessaan myöhemmin palata. Siihen taltioituu lapsen historiaa ja minäkuvaa, unelmia ja opittuja asioita.

Työkirjan teossa tarvitaan kotijoukoilta aktiivista apua ja tukea. Työkirjan myötä kotiin kantautuu myös tietoa siitä, mitä koulussa on tehty. On tarkoitus kannustaa keskustelemaan Ihmisterveysoppiin liittyvistä asioista myös kotona.

Tutustu kotitehtäviin Oppitunnit -osion aihealueiden alasivuilla.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto