Vanhempien tiedottaminen

Vanhemmat ovat syystäkin huolissaan tietotulvasta, joka heidän lapsiaan kohtaa. Myös terveyskasvatus, etenkin kun se sisältää seksuaalikasvatusta, voi herättää huolta. Opettaja voi tulostaa tästä valmiin tiedotteen kodeille Ihmisterveysoppijakson alkaessa. Ennen opintojakson alkua kannattaa järjestää vanhempainilta. Vanhempainillassa vanhemmat voivat tutustua materiaaliin ja saada tietoa opetuksen sisällöstä. Vanhemmilla voi olla myös ideoita tuntisisältöihin ja materiaalien suhteen. Näin lapsi voi saada kaiken tarvitsemansa tuen niin kotoa kuin koulustakin tässä herkässä ja äärimmäisen tärkeässä aiheessa.