Oppitunnit

Jokainen tunti tai aihealue käsitellään tässä oppituntina, jonka ajatellaan muodostavan yhden kokonaisuuden. Jokaiseen aiheeseen kuluu ainakin kaksoistunti. Myös teemapäivät ovat mahdollisia. Monipuolisten ja kuvailevien ohjeiden avulla opettaja pääsee hyvin kiinni terveystiedon sisältöihin ja saa yksityiskohtaisen mallin toteuttaa oppitunteja jo vaikka ensimmäiseltä koululuokalta lähtien.

Liite