Fokus

Fokus

Tunnin tarkoitus on herättää lapsi havaitsemaan raja oman itsen ja ulkomaailman välillä ja ne lukuisat herkät aistit, jotka välittävät meille tietoja ulkomaailmasta. Tarkoitus on myös herättää ihmetystä ihmiskehon suurenmoisuudesta. Herkkiä ja kehittyneitä aistivia kehonosia tulee suojata. Lapset saavat tietoa ja tuntuman oman kehonsa moninaisiin aistitoimintoihin ja ihoon rajapintana. Oma olemassaolo konkretisoituu, kehonkuva vahvistuu ja tulee kokonaisemmaksi.

Läheisyyden ja kosketuksen puute tai kiusaamiseen liittyvä töniminen ja toistuva kipu esimerkiksi migreenissä heittävät varjonsa lukuisten lasten maailmaan. Myös perheväkivalta voi olla ongelmana. Lapsi oppii asioita koskettamisesta ja sen merkityksestä ja säännöistä ihmisten välisessä vuorovaikutuksessa. Lapsi saa tiedon oikeudestaan koskemattomuuteen. Vahvistetaan lasten käsitystä oikeudesta puolustaa omia rajojaan ja kunnioittaa toistensa koskemattomuutta. Joskus pojille annetaan liikaa vapauksia rajojen ylityksiin (annetaan tuuppia, vetää letistä, ampua kuminauhalla, taputella) ja tyttöjä rohkaistaan sietämään sitä (pojat on poikia, te tykkäätte kuitenkin, älkää välittäkö). Kummallakin sukupuolella tulee olla samat oikeudet ja rajat.

Poikien välinen koskeminen on usein tönimistä ja riehakasta törmäilyä, koska ystävällisen kosketuksen ei aina ajatella olevan miehekästä. Se, että asiasta keskustellaan ja kerrotaan, että silittely ja taputtelu on kivaa yhtä lailla tytöistä kuin pojista, voi lieventää poikien ennakkoluuloja läheisyyttä kohtaan.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto