Opettajien palautteet

Mikä on yleisarviosi tunnista?

 • Hyvä, mutta ohjeet jäivät oppilaille osittain epäselviksi.
 • Erinomainen, vaikka vilkkaassa luokassa melutaso nousi.
 • Tunti oli mielenkiintoinen.

Mikä etenkin tuntui hyvältä ja tarpeelliselta tällä oppitunnilla?

 • Oppilaiden on hyvä huomata, missä kohtaa elämänkaarta he ovat menossa.
 • Elämänkaaren käsittely kiinnosti lapsia. Käsitteet: menneisyys, nykyisyys, tulevaisuus.
 • Elämänkaaren havainnollistaminen vanhojen kuvataulujen avulla sekä ryhmätyö antoivat lapsille konkreettisen käsityksen elämänkaaresta.
 • Tehtävistä lapset pitivät, etenkin leikkaa-liimaa-elämänkaaritauluista.

Mikä etenkin tuntui huonolta ja tarpeettomalta tällä oppitunnilla?

 • Ehkä olisi voinut sisällyttää jotakin muutakin puheenaihetta?

Millä tavalla lapset mielestäsi suhtautuivat oppitunnilla käsiteltäviin asioihin?

 • Runsasta keskustelua. Oppilaat kertoivat innokkaasti omia kokemuksiaan ja mielipiteitään.
 • Innostuneesti!
 • Olivat rauhattomia… ehkä aihe oli liian helppo??

Oliko aiheen ajoitus mielestäsi ikäryhmälle sopiva / liian varhainen / liian myöhäinen?

 • Ajoitus oli ihan sopiva.

Ovatko lapset ottaneet jälkikäteen esiin tunneilla käsiteltyjä asioita?

 • Ovat tutkineet luokassa julisteita, joihin oppitunnilla liimattiin kuvia (tytöstä naiseksi tai pojasta mieheksi).
 • Olemme puhuneet eläinten elämänkaarista, jolloin oppilaat muistelivat myös näitä asioita.
 • Monet innostuivat omasta vauvaiästään ja kertoivat sekä vertailivat vanhemmilta kuulemiaan tarinoita keskenään.

Tunnetko, että voisit jatkossa pitää itse tällaisen oppitunnin?

 • Kyllä.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto