Fokus

Fokus

Lapset näkevät ja kuulevat ympärillään paljon seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvää viestintää ja sanoja (televisiosta, kavereilta, vanhemmilta lapsilta, lasten lehdistä, sarjakuvista, tietokonepeleistä, Internetistä). Tämän tunnin tarkoituksena on antaa lapselle rationaalinen, ikään sopiva ja ymmärrettävä kuva lisääntymisestä. Seksuaalinen halu ei kuulu tämän ikäisten ymmärrykseen tai kiinnostukseen, siitä ei tarvitse opettaa. Koska media on seksiä täynnä, on asiasta hyvä keskustella. Tieto siitä, että seksi on aikuisten asia, poistaa vääriä käsityksiä ja ahdistusta. Rakastelu ja yhdyntä kuvataan aikuisuuteen kuuluvana, vapaaehtoisena asiana, jonka motiiveja lapsen ei tarvitse ymmärtää enempää, kuin että se liittyy rakkauden, hellyyden ja läheisyyden tunteisiin sekä lisääntymiseen.

Yksi tärkeä tieto lapselle on se, että aikuisenakaan mitään ei ole pakko tehdä eivätkä mitkään vietit pakota toimintaan. Ihminen voi järjen avulla aina tehdä omat ratkaisunsa ja päättää toiminnastaan.

Tarkoituksena on poistaa paineita sen suhteen, että lasten tarvitsisi kantaa huolta ja tietää näistä asioista aikuisuuteen liittyviä yksityiskohtia. Se, että seksiin liittyvää tietoa on jatkuvasti esillä, mutta lapsille suunnattua ikätasoista ja asiallista seksuaalikasvatusta ei ole, on johtanut siihen että lapset hälisevät aiheen ympärillä ja käyttävät sanoja, joita eivät ymmärrä. Myös lasten ja nuorten puhelimiin tulee paljon kysymyksiä aiheesta: Onko seksiä pakko olla? Sattuuko se? Paljonko seksiä on oltava, jotta olisi normaali?

Tarkoituksena on luoda avoimesti seksuaalisuudesta ja lisääntymisestä puhumisen ilmapiiri. Näin lapsi saa tunnilla tiedon perusasioista ja mahdollisuuden kysyä epäselviä ja hämmentäviä asioita.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto