Tehtäviä

Tehtäviä

Havainnoidaan vaikkapa silmien väri mahdollisimman tarkasti kaikilta ja laaditaan luokan silmien väristä värijakauma. Voidaan myös piirtää kaikki erilaiset korvannipukkamallit, joita luokasta löytyy. Voidaan painaa luokan jokaisen oppilaan sormenjälki paperiin oman nimen kohdalle jokaisen työkirjaan. Voidaan kirjoittaa lista, kuinka monta eri kieltä lapset osaavat nimetä. Voidaan kirjoittaa kaikki eri uskonnot, joita luokasta löytyy tai joita osataan nimetä.

Leikataan tai piirretään työkirjaan kuvia eri kulttuureista tyypillisissä vaatteissa tai ihonväriltään ja piirteiltään eroavista ihmisistä. Etenkin tärkeimmät vähemmistöryhmät Suomessa, suomenruotsalaiset, saamelaiset ja romanit otetaan esiin. Voidaan tarkemminkin tutustua eri kulttuureihin.

Katsotaan Guinnesin ennätyskirjasta maailman suurin ja pienin ihminen ja muita äärimmäisyyksiä.

Opettaja voi halutessaan kertoa kokemuksia omasta elämästään, onko joskus tullut kiusatuksi jostakin syystä, tai onko joskus hävennyt jotakin omaa ominaisuuttaan.

Isommat lapset voivat tehdä tehtävän, jossa oppilaan nimi on kirjoitettu oman paperiarkkinsa otsikoksi. Jokainen kirjoittaa tästä ihmisestä yhden positiivisen mielipiteen tähän paperiin. Esimerkiksi kirjoitetaan ”Maija Meikäläinen, olet mielestämme..”. Paperi kiertää ringissä, ja kaikki laittavat nimettöminä yhden positiivisen mielipiteen kyseisestä henkilöstä, paitsi kyseinen henkilö itse. Opettaja tarkistaa vielä, että on kirjoitettu vain mukavia asioita. Asianomainen saa lauselistan omaan työkirjaansa. Pienemmillä oppilailla tehtävä voi sujua suullisesti niin, että opettaja kirjaa, jolloin aikaa toki kuluu enemmän.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto