Fokus

Fokus

Murrosikää on tärkeä käsitellä, koska lapset seuraavat koko ajan isompien koululaisten murrosikää ja tietävät, että se tulee jokaiselle. Murrosikään liittyy tänäkin päivänä paljon turhaa tietämättömyyttä ja siitä johtuvaa ahdistusta. On tavallista, että rintojen kehitys ja valkovuoto alkavat tytöillä jo 8–9-vuotiaana. Samaan aikaan alkaa omaan kehoon liittyvä hämmennys ja epävarmuus. STAKESin vuonna 2003 8.–9.-luokkalaisille tehdyssä kouluterveyskyselyssä kävi ilmi, että kuukautiset tai siemensyöksyt olivat alkaneet kymmenenvuotiaana viidellä prosentilla ja yksitoistavuotiaana jo 20 prosentilla tytöistä ja pojista. Tieto ja avoin ilmapiiri helpottavat lapsen selviytymistä muutosten keskellä. On helpompi hyväksyä asiat, joita on odottanut ja joista voi puhua.

Lapsi saa kokonaisvaltaisen kuvan murrosiän tapahtumista. Murrosiän muutokset tapahtuvat monella tasolla: keho muuttuu, ihmissuhteet tulevat toisella tavalla merkityksellisiksi, kiinnostuksen kohteet vaihtuvat ja tunteet kulkevat vuoristorataa. Kaikkeen tähän voi jo hiukan varautua. Näin voidaan ehkäistä mm. kehitysaikataulujen eroista tai hämmennyksestä aiheutuvaa masennusta tai kiusaamista. Pojilla hitaasti kehittyvät ovat helposti pulassa tai kiusauksen kohteena, ellei tilannetta ennakoida ja siitä puhuta. Murrosikäisten pelkääminen ja toisaalta yletön ihailu on turhaa. Murrosikäisiä koskevat samat käyttäytymissäännöt kuin muitakin.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto