Kotiläksy

Koti

Isän ja äidin murrosikä

Olemme tänään käsitelleet murrosikää. Koulussa näet eri kehitysvaiheissa olevia lapsia ja nuoria, ja monella on murrosikäisiä sisaruksia. On hyvä ajoissa tietää, mitä tulee tapahtumaan ja että kaikesta voi saada tietoa ja kaikkeen saa apua. Olemme puhuneet kouluterveydenhuollosta ja kehitystavan ja kehitysaikataulujen suuresta vaihtelusta. Olemme keskustelleet murrosiän fyysisistä, henkisistä ja sosiaalisista muutoksista ja sukukypsyyden saavuttamisesta. Tiedämme nyt, että keskeneräisyys on rikkautta ja tiedämme, miltä muuttuminen saattaa tuntua. Kaikki kehitysvaiheet ovat tärkeitä.

Haastattele omia vanhempiasi tai jotakuta muuta aikuista. Pyydä häntä kertomaan, millainen hänen oma murrosikänsä tai isovanhempien tai sisarusten murrosikä on ollut, kehittyivätkö he samaan aikaan kuin muut vai olivatko varhain tai myöhään kehittyviä. Tiesivätkö he kaiken etukäteen, oliko heille kerrottu asioita? Miten he kokivat oman murrosikänsä ja mitä siitä muistavat. Pyydä heitä näyttämään valokuvia tuolta ajalta. Ajattele, jokainen aikuinen on läpikäynyt murrosiän ja selvinnyt siitä.

lastenpsykiatri Raisa Cacciatore, Väestöliitto